wyszukiwarka

Herb Polski

29 marca 2019 r. w sali senackiej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

Podczas posiedzenia Senatu Komendant-Rektor przedstawił pokrótce sprawozdanie z działalności Kanclerza i podległych mu komórek administracji w roku 2018. Następnie wyraził swoją pozytywną opinię w zakresie działalności komórek logistycznych, co zostało potwierdzone w drodze głosowania.

Po wolnych wnioskach i dyskusji, Przewodniczący Senatu podziękował Senatorom za obecność i sprawny przebieg posiedzenia.

Tekst: Wojciech Nowak
Zdjęcie: Jacek Pszczółkowski