wyszukiwarka

Herb Polski

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie w ramach kolejnej edycji Dnia Przedsiębiorczości odwiedzili tradycyjnie już naszą Uczelnię. Ogólnopolski program organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem projektu jest wspieranie młodych ludzi w podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

W tym roku ogólnopolska akcja  miała miejsce 20 marca. Podczas tego dnia uczniowie odbyli jednodniowe praktyki w naszej Uczelni, a przy okazji zostali zapoznani z jej historią, strukturą organizacyjną,  ofertą szkoleniową skierowaną do absolwentów szkół średnich i kryteriami doboru do Policji. Ponadto uczniowie mieli możliwość m.in. zapoznania się z interesującym ich stanowiskiem pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu oraz doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową.

Opiekunami uczniów przebywających w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie byli:

  • Monika Piwowarska, Monika Radziwińska – Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
  • Gabriela Miszkiewicz, Aneta Gromadzka – Biblioteka
  • podkom. Monika Hejduk, Wojciech Anielski – Dział Łączności i Obsługi Informatycznej
  • Urszula Gontarzewska  – Dział Wydawnictw i Poligrafii
  • asp. szt. Anna Mocarska-Gierach, mł. asp. Julia Glaeske, nadkom. Aleksander Napiórkowski – Dział Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego
  • Klaudia Klimek – Kwestura (Sekcja Księgowości)
  • Katarzyna Niewiadomska – Kwestura (Sekcja Wydatków Osobowych)
  • Agnieszka Walkowska-Walkiewicz – Zespół ds. zamówień publicznych

 

Tekst i zdjęcie: Wojciech Nowak