wyszukiwarka

Herb Polski

19 marca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 201 policjantów rozpoczęło swoje pierwsze policyjne szkolenie. Uroczystego otwarcia kursu dokonał insp. dr. hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W edycji szkolenia zawodowego podstawowego SZP-2/19 uczestniczą policjantki i policjanci skierowani na szkolenie przez Komendantów Wojewódzkich Policji w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Olsztynie oraz Radomiu.

Uczestnicy kursu zostaną przygotowani zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do wykonywania przyszłych zadań służbowych. W tym czasie wykładowcy szczycieńskiej Uczelni zapoznają słuchaczy z wartościami i normami moralnymi uwzględniającymi specyfikę zawodu policjanta, obowiązkami wynikającymi z zasad etyki zawodowej oraz przepisów prawa. Ponadto wśród młodych policjantów będą kształtowane postawy i zachowania uczące odpowiedzialności oraz profesjonalizmu, co pozwoli na przystosowanie do trudów codziennej służby. Jednocześnie nauczyciele policyjni zapoznają słuchaczy między innymi z podstawami technik skutecznego przeprowadzania interwencji policyjnych, podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego oraz nauczą bezpiecznego posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i broni palnej.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele kadry dydaktycznej Uczelni. Podczas uroczystości odbył się wykład inauguracyjny na temat etyki zawodowej policjanta oraz znaczenia praw i wolności człowieka w codziennej służbie, który wygłosiła Pani dr Małgorzata Andrzejczak-Świątek adiunkt Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

Policjanci będą szkolić się w naszej Uczelni do 10 października 2019 r. Kurs zakończy się egzaminem końcowym, sprowadzającym poziom zdobytej wiedzy i umiejętności.

 

Tekst: Bożena Górska
Zdjęcia: Jacek Pszczółkowski