wyszukiwarka

Herb Polski

Przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wzięli udział w konferencji poświęconej m.in. obronności i bezpieczeństwu RP. Podkom. Konrad Kordalewski oraz plut. ZS Paweł Kenig przybliżyli uczestnikom spotkania działania podejmowane w tym zakresie przez WSPol z JS 1033 Szczytno.

 

26 listopada 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Perspektywy inicjatyw proobronnych w środowisku akademickim”.

Podczas spotkania prelegenci przybliżyli uczestnikom możliwości realizacji przedsięwzięć dotyczących wsparcia systemu obronnego i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wykorzystanie potencjału obronnego organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym oraz uczniów klas mundurowych.

Zaprezentowane zostały również kierunki rozwoju organizacji proobronnych przy współpracy z uczelniami wyższymi, możliwości przyspieszenia wojskowego szkolenia podstawowego we wszystkich korpusach osobowych, a także realizowane szkolenia oraz wizje ich rozwoju w jednostkach akademickich.

Na konferencji swoje wystąpienie mieli reprezentanci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Podkom. Konrad Kordalewski z Zakładu Zarządzania Kryzysowego Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz plut. ZS Paweł Kenig – student III roku bezpieczeństwa wewnętrznego, dowódca Jednostki Strzeleckiej 1033 Szczytno – wygłosili referat nt. „Inicjatyw proobronnych realizowanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie wspólnie z Jednostką Strzelecką 1033”.

Udział w przedsięwzięciu pozwolił uczestnikom na nawiązanie współpracy, które może zaowocować w przyszłości lepszym skoordynowaniem   inicjatyw proobronnych realizowanych przez uczelnie wyższe wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej i organizacjami proobronnymi.

Konferencję zorganizowało Biuro do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

kk/db