wyszukiwarka

Herb Polski

5 marca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 13 uchwał. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

Na początku posiedzenia po stwierdzeniu kworum, insp. dr hab. Marek Fałdowski pogratulował dr. hab. Waldemarowi Zubrzyckiemu uzyskania tytułu naukowego profesora nauk społecznych.

Następnie przewodniczący Senatu otworzył obrady, podczas których przedstawiono porządek obrad i zaprezentowano trzynaście projektów uchwał. Uchwały dotyczyły m.in. składu Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz struktury i regulaminu organizacyjnego naszej Uczelni. 

Uchwały poddano pod dyskusję i głosowanie. Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.

Na zakończenie Komendant-Rektor podziękował Senatorom za obecność i sprawny przebieg posiedzenia.