wyszukiwarka

Herb Polski

W dniu 25 lutego 2019 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyła się IV konferencja naukowa „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”. Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra hab. Marka Fałdowskiego reprezentowała mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska – Dziekan Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych WSPol.

Na początku konferencji ks. abp Józef Kupny – Metropolita Wrocławski otrzymał z rąk mł. insp. dra Aleksandra Babińskiego, członka zarządu głównego NSZZ  Policjantów Medal Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Kl. I. Jest to odznaczenie przyznawane za zasługi patriotyczne i działalność na rzecz środowiska policyjnego.

Uczestnicy konferencji rozmawiali o sposobach doskonalenia procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych. Dowiedzieli się m.in. jakie są doświadczenia Żandarmerii Watykańskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa uroczystości religijnych, jakie są podstawowe problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego czy jakie są prawno-organizacyjne aspekty organizacji zgromadzeń religijnych.

Patronat nad spotkaniem objęli: abp Józef Kupny – Metropolita Wrocławski oraz gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji. Konferencję organizowała Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Pontificia Università Antonianum w Rzymie (Wydział Prawa Kanonicznego), Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino w Rzymie (Wydział Nauk Społecznych).

W konferencji naukowej udział wziął również profesor naszej Uczelni – prof. zw. dr hab. Bernard Wiśniewski.

 

Źródło: http://www.pwt.wroc.pl/index.php/aktualnosci/rok-akademicki-2018-2019/2102-o-bezpieczenstwie-po-raz-czwarty

Opracował: Wojciech Nowak