wyszukiwarka

Herb Polski

8 stycznia 2019 r. w Auli im. insp. P.P. dra praw. W. M. Sobolewskiego miała miejsce uroczystość, która zakończyła ponad 6 miesięczne szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a rozpoczęła dalszą drogę kariery zawodowej funkcjonariuszy w jednostkach macierzystych. W imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra Marka Fałdowskiego zakończenia szkolenia dokonał nadkom. dr Jarosław Kamiński – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz wprowadzeniu sztandaru Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie głos zabrał nadkom. dr Jarosław Kamiński – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W swoim przemówieniu pogratulował funkcjonariuszom i złożył serdeczne życzenia na dalszą służbę. Pan Dziekan odczytał list gratulacyjny Komendanta-Rektora dla słuchaczy, którzy wzorowo oraz sumiennie wykonywali zadania służbowe związane z udziałem w Poczcie Sztandarowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także  wyróżnił policjantkę, która uzyskała najlepsze wyniki w nauce.
W trakcie uroczystości przedstawicielka słuchaczy, post. Marzena Ziemianek złożyła podziękowania kadrze dydaktycznej za trud włożony w ich naukę oraz złożyła deklarację, że jako absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nie zawiodą pokładanych w nich nadziei.

Dowódcą uroczystości był asp. szt. Dariusz Pędzich – Dowódca Kompanii Działu Dowodzenia WSPol.