wyszukiwarka

Herb Polski

W dniu 31 stycznia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas odprawy kadry kierowniczej, uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę podinsp. Adama Macocha – starszego wykładowcę Zakładu Cyberbezpieczeństwa Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wraz z Kanclerzem mł. insp. Andrzejem Pawłowskim i Prorektorem ds. studiów mł. insp. dr hab. Agatą Tyburską, a także przedstawicielami kadry kierowniczej podziękowali podinsp. Adamowi Macochowi za zaangażowanie, życzliwość oraz wzorową długoletnią służbę, którą pełnił na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Podinsp. Adam Macoch służbę w Policji pełnił od 1 września 1991 r. Początkowo, jako funkcjonariusz  Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a od 1 lipca 1998 r. - Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ostatnio na stanowisku starszego wykładowcy Zakładu Cyberbezpieczeństwa Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie realizował zajęcia dydaktyczne z problematyki przestępczości w cyberprzestrzeni. Dodatkowo był opiekunem studiów podyplomowych w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania cyberprzestępstw popełnianych na szkodę banków oraz ich klientów.

Podinsp. Adam Macoch był funkcjonariuszem Policji, który z powodzeniem organizował zarówno działania krajowe, jak i o zasięgu międzynarodowym na rzecz zapobiegania przestępczości. W szczególności należy zwrócić uwagę na przedsięwzięcie naukowe poświęcone przeciwdziałaniu przestępczości teleinformatycznej pod nazwą „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej”, które od ponad 20 lat integruje organy ścigania, środowisko naukowe oraz przedstawicieli sektora branży teleinformatycznej w walce ze wspomnianą przestępczością. Dodatkowo podinsp. Adam Macoch uczestniczył w pracach nad powołaniem w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie Centrum Wywiadowczo-Analitycznego i Doskonalenia Zwalczania Cyberprzestępczości, którego celem jest doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie zwalczania cyberprzestępczości oraz wykrywania nadużyć gospodarczych, przy zaangażowaniu podmiotów sektora teleinformatycznego.

Podinsp. Adam Macoch, biorąc udział w konferencjach naukowych, przedstawiał kierunki przeciwdziałania przestępczości. Swoim postępowaniem oraz nienaganną służbą podnosił sprawność działań Policji, jak też przyczynił się do rozwoju współpracy Policji z organizacjami społecznymi oraz podmiotami pozapolicyjnymi wspierającymi działania na rzecz bezpieczeństwa państwa.

 

Tekst: Arleta Stefanowicz-Szydlik