wyszukiwarka

Herb Polski

28 stycznia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się pierwsza w tym roku edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych. W imieniu Komendanta-Rektora WSPol insp. dra Marka Fałdowskiego otwarcia szkolenia dokonała mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska – Dziekan Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych WSPol.

92 policjantów i policjantek z całej Polski przez 103 dni szkoleniowe będzie realizować treści określone programem szkolenia. Celem szkolenia jest przygotowanie policjantów do uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych. Absolwent szkolenia będzie potrafił realizować zadania m.in. w zakresie tworzenia przepisów i procedur, zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich, zarządzania sytuacją kryzysową oraz dowodzenia akcją i operacją policyjną, wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia, kierowania zespołami ludzkimi czy organizowania współpracy wewnątrzpolicyjnej i z podmiotami pozapolicyjnymi. 

Ukończenie szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych pozwoli kursantom przystąpić do egzaminu oficerskiego niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych.

Tekst: Monika Kowalewska
Zdjęcia: Wojciech Nowak