wyszukiwarka

Herb Polski

9 stycznia 2019 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP),  w ramach kończącego się rocznego przewodniczenia Forum Edukacyjnemu Służb Mundurowych (FESM), była gospodarzem spotkania, w którym jednogłośną decyzją przedstawicieli sygnatariuszy Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych status nowego członka Forum uzyskała Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Głównym celem powstania forum jest wymiana wiedzy, umiejętności, materiałów szkoleniowych i dobrych praktyk w zakresie szkolenia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, w szczególności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kształcenia.

Forum Edukacyjne Służb Mundurowych zostało utworzone 28 października 2013 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na mocy podpisania Deklaracji Założenia Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych. Podpisania deklaracji dokonali przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Katowicach, Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz  Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Żródło:
https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=5827 ;
http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/13237,Przystapienie-COSSG-do-Forum-Edukacyjnego-Sluzb-Mundurowych.html

Tekst: Wojciech Nowak