wyszukiwarka

Herb Polski

Blisko 100 funkcjonariuszy Policji zdało w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie egzamin, dzięki któremu dołączą do grona oficerów polskiej Policji.

18 stycznia 2019 r. w Auli im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące trzydniowy egzamin oficerski. W spotkaniu udział wzięło Kierownictwo oraz funkcjonariusze Uczelni.

Podczas wydarzenia głos zabrał mł. insp. Andrzej Pawłowski -  Kanclerz Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie, który w imieniu insp. dr. Marka Fałdowskiego - Komendanta-Rektora WSPol, złożył przyszłym oficerom gratulacje oraz wyrazy uznania. Kanclerz Uczelni życzył wszystkim policjantom wielu sukcesów zawodowych, osobistych, dalszego zaangażowania w podnoszeniu kwalifikacji oraz w dążeniu do celu. W swojej wypowiedzi mł. insp. Andrzej Pawłowski podkreślał znaczenie etosu służby, którym powinni kierować się wszyscy funkcjonariusze, a przede wszystkim oficerowie polskiej Policji pełniący szczególną rolę dla ponad 100 tys. formacji mundurowej.

Podczas uroczystości miało miejsce symboliczne wręczenie upominku od Komendanta-Rektora jednemu z przyszłych oficerów. Wśród przedmiotów, które otrzymał przedstawiciel słuchaczy była publikacja autorstwa insp. dr.  Marka Fałdowskiego z dedykacją będącą przesłaniem dla wszystkich funkcjonariuszy:

(…) z życzeniami, aby słowa roty ślubowania policjanta

zawsze towarzyszyły w każdym dniu służby,

a Honor, Ojczyzna i Prawo były drogowskazem,

jak należy służyć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej (…)

 

Egzamin oficerski, do którego przystąpili policjanci jest niezbędny do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji.

 

Tekst: Daniel Bruski
Zdjęcia: Wojciech Nowak