wyszukiwarka

Herb Polski

W dniu rozpoczynającym egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie tj. 16 stycznia 2019 r. insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol oraz delegacja funkcjonariuszy szkolenia (edycja SASW-3/18) oddali cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć.

Dzisiejsza uroczystość to kontynuacja inicjatywy słuchaczy, która została zapoczątkowana 26 kwietnia 2018 r. Przyszli oficerowie złożyli kwiaty pod pomnikiem „Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie Zamordowanych przez NKWD w Kalininie…”. Komendant-Rektor WSPol symbolicznym uściskiem dłoni życzył słuchaczom  pozytywnego wyniku z egzaminu. W dniu dzisiejszym funkcjonariusze rozpoczynają ostatnie zmagania w drodze po pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji. Egzamin jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego wykonywania zadań służbowych. Obejmuje on odrębnie oceniane i następujące kolejno etapy: test wiedzy oraz test umiejętności. Testy te są jednakowe dla policjantów wszystkich rodzajów służb.

 

Życzymy powodzenia na egzaminie!

 

Tekst: Wojciech Nowak
Zdjęcia: Jacek Pszczółkowski