wyszukiwarka

Herb Polski

Dnia 20 grudnia 2018 r. w trakcie odprawy służbowej z kadrą kierowniczą Uczelni, Komendant-Rektor insp. dr Marek Fałdowski, podziękował odchodzącym na emeryturę Panom: Marianowi Anielskiemu oraz Włodzimierzowi Joachimiakowi za wieloletnią wzorową pracę na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Komendant-Rektor wyraził pod adresem obu Panów słowa podziękowania za poświęcenie, trud i zaangażowanie jakie wkładali w wykonywanie swoich zadań i obowiązków oraz złożył serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze na nowym etapie życia, w tym pomyślnej realizacji pasji i zainteresowań. 

Pan Marian Anielski pracował w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1987 roku, natomiast Pan Włodzimierz Joachimiak od 2001 roku. Obaj Panowie zajmowali stanowiska wykonawcze w pionie logistycznym Uczelni. 

 

 

Tekst: Arleta Stefanowicz-Szydlik
Zdjęcia: Jacek Pszczółkowski