wyszukiwarka

Herb Polski

Od 29 października 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się, po kilkuletniej przerwie, pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich. W kursie wzięło udział 18 policjantów z jednostek terenowych Policji z całego kraju.

W ramach zajęć dydaktycznych słuchacze zdobywali wiedzę oraz kształcili umiejętności i kompetencje z zakresu szerokiego spektrum zadań i obowiązków służbowych, jakie realizują w jednostkach terenowych Policji. Absolwenci kursu  zostali przygotowywani do wykonywania zadań służbowych w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich, w tym: wykonywania  czynności w ramach postępowania w sprawie nieletniego, podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji kryzysowej dziecka, prowadzania działań profilaktycznych oraz prowadzenia rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń. Jednym z elementów szkolenia była realizacja przez słuchaczy spotkań profilaktycznych w szkołach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli oraz korzystając z uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 6 oraz  Gimnazjum nr 2 w Szczytnie słuchacze przeprowadzili dla uczniów cykl spotkań dotyczących odpowiedzialności prawnej nieletnich, a także przeciwdziałania agresji i cyberprzemocy. Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym poziom zdobytej wiedzy i umiejętności. Wszyscy ukończyli szkolenie z wynikiem bardzo dobrym.

Tekst: Karolina Micek- Cybulska