wyszukiwarka

Herb Polski

Dnia 21 grudnia 2018 r. w sali senackiej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni.

Po stwierdzeniu kworum, przewodniczący Senatu, zastępujący insp. dra Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora, mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk – Zastępca Komendanta-Prorektor WSPol otworzył obrady, podczas których przedstawiono porządek posiedzenia i zaprezentowano dziewięć projektów uchwał. Uchwały dotyczyły m.in. rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020 i spraw finansowych.

Po wolnych wnioskach i dyskusji Zastępca Komendanta-Prorektor podziękował senatorom za obecność i sprawny przebieg posiedzenia, a także złożył w imieniu Komendanta-Rektora życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Tekst: Wojciech Nowak
Zdjęcia: Jacek Pszczółkowski