wyszukiwarka

Herb Polski

W dniu 21 grudnia 2018 r. studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zostali wyróżnieni za artykuły opublikowane w Zeszytach Studenckich „Pro Publico Bono” – czasopiśmie Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

W Auli im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego miało miejsce uroczyste wręczenie wyróżnień dla  studentów naszej Uczelni – autorów wyróżniających się artykułów zamieszczonych w Zeszytach Studenckich „Pro Publico Bono”. Wydarzenie otworzyło przemówienie mł. insp. dra hab. Zbigniewa Mikołajczyka – Zastępcy Komendanta-Prorektora, który w imieniu insp. dra Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora WSPol złożył serdeczne gratulacje i życzył dalszych sukcesów wyróżnionym. Następnie głos zabrali: mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska  – Dziekan Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych WSPol oraz prof. zw. dr hab. Bernard Wiśniewski. Po przemówieniach 5 studentom Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych wręczono upominki oraz złożono gratulacje.

W uroczystości wzięli udział również: mł. insp. dr Sławomir Zubański – Prorektor ds. studenckich WSPol, podinsp. dr Ireneusz Bembas – Prodziekan ds. nauki WPNS, podinsp. dr Monika Porwisz – Prodziekan ds. studenckich WPNS  oraz kadra, słuchacze i studenci naszej Uczelni.

Tekst: Wojciech Nowak
Zdjęcia: Jacek Pszczółkowski