wyszukiwarka

Herb Polski

19 policjantów ukończyło w WSPol czterotygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dzielnicowego. Egzamin kończący kurs pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy. Gratulujemy!

18 grudnia 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończyła się IX edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych. W doskonaleniu zawodowym udział wzięło 19 funkcjonariuszy z terenu całej Polski, którzy szkolili się w naszej Uczelni przez cztery tygodnie.

W ramach zajęć dydaktycznych dzielnicowi zdobywali wiedzę oraz kształcili umiejętności i kompetencje z zakresu szerokiego spektrum zadań i obowiązków służbowych, jakie realizują w jednostkach terenowych Policji.

Program kursu obejmował między innymi zajęcia z zakresu: organizacji służby dzielnicowego, technik aktywnego słuchania,  prewencji kryminalnej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, planowania działań priorytetowych dla rejonu służbowego, postępowania w sprawach nieletnich i małoletnich, kontaktu z małoletnimi, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenia umiejętności strzeleckich, technik i taktyk interwencji a także wybranych elementów prawa karnego, wykroczeń, cywilnego i rodzinnego. 

Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym poziom zdobytej wiedzy i umiejętności.

Tekst i zdjęcia: Wojciech Olsztyn