wyszukiwarka

Herb Polski

W dniach 4-5 grudnia 2018 r. Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przeprowadziło kolejną rotację Jednostki Specjalnej Polskiej Policji pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). W trakcie dwudniowej rotacji policjanci XXIX zmiany JSPP zastąpią wracających po dziewięciu miesiącach służby funkcjonariuszy XXVIII zmiany JSPP. Jednostka składa się z 95 policjantów, w tym jednej policjantki, wyselekcjonowanych podczas kilku etapów naboru i przeszkolonych w zakresie realizacji zadań w ramach kontyngentów policyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki miejsca pełnienia służby i zadań mandatowych misji.

Dzień przed rozpoczęciem rotacji w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie odbyło się uroczyste pożegnanie I tury policjantów XXIX zmiany JSPP wylatujących do Kosowa. W uroczystości, z ramienia kierownictwa, Policji wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinsp. Dariusz Augustyniak, a także I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan mł. insp. Tomasz Szymański i zaproszeni goście.  Wraz z policjantami lecącymi na misję do Kosowa udała się także delegacja, w której skład weszli: Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Marek Fałdowski, Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP kom. Marek Dzierżęga, a także Paweł Ostaszewski z Biura Komunikacji Społecznej KGP. Podczas wizyty w Kosowie delegacja między innymi zapoznała się z celami i zadaniami misji EULEX, a także warunkami służby oraz zadaniami realizowanymi przez polskich policjantów w Kosowie.

Do zadań Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Kosowie należy m. in. pomoc w rozwoju i wzmacnianiu wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomaganie lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównymi zadaniami Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie są: bezpośrednie zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez patrolowanie miejsc zagrożonych, w razie masowych naruszeń porządku i bezpieczeństwa działania w pododdziale zwartym oraz realizacja, na zlecenie władz misji i sądów, zatrzymań osób podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych w czasie konfliktu w Kosowie.  W celu sprostania tym obowiązkom, zgodnie z porozumieniami zawartymi z misją EULEX, polska Policja wystawiła do służby jednostkę zdolną do realizacji zadań zarówno z zakresu kontroli tłumu i zamieszek (CRC – Crowd and Riot Control) jak również z zakresu specjalnej taktyki i uzbrojenia (SWAT – Special Weapon and Tactics).

W ramach Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Kosowie pełni służbę także 6 ekspertów policyjnych. Są to doświadczeni policjanci posiadający szczególną wiedzę lub/i umiejętności policyjne, biegle posługujący się językiem angielskim. Na misję do Kosowa zostali zgłoszeni spośród grupy funkcjonariuszy wyselekcjonowanych, przeszkolonych i przygotowanych przez Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP do pełnienia tego rodzaju służby poza granicami kraju. Finalnym etapem ich delegowania było pozytywne przejście procedury naboru prowadzonego przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (EEAS) – zajmującą się między innymi koordynacją działań Unii Europejskiej w zakresie misji pokojowych.

Polscy policjanci stanowią największą liczebnie grupę narodowościową wchodzącą w skład misji EULEX Kosowo. Za profesjonalizm i zaangażowanie w działaniach polscy policjanci otrzymują bardzo wysokie oceny od władz misji.

źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/167123,Polscy-policjanci-leca-do-Kosowa.html