wyszukiwarka

Herb Polski

Oddawanie krwi lub jej składników to bezcenny dar, który  przyczynił się do uratowania  życia i zdrowia wielu ludzi. Krew to lek, którego nie wyprodukują nawet największe koncerny farmaceutyczne, dlatego ważną rolę – oprócz dzielenia się tym życiodajnym płynem – jest promocja krwiodawstwa. Podejmowane działania przez WSPol w tym zakresie zostały docenione. Szczycieńska Uczelnia otrzymała Certyfikat firmy promującej Honorowe Oddawanie Krwi.

Funkcjonariusze, pracownicy, studenci , czy słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie od początku jej istnienia oddali setki , a może i tysiące litrów krwi, które popłynęły do potrzebujących. Comiesięczne akcje honorowego krwiodawstwa, ale również i te, które organizuje się z powodu kurczących się zasobów krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie każdorazowo cieszą się dużym zainteresowaniem . Szczycieńska uczelnia dla wielu ludzi jest miejscem debiutu, dla wielu tylko przystankiem w honorowej działalności związanej z oddawaniem krwi  lub jej składników. Cieszą każde oddane mililitry tego życiodajnego płynu, ale również to, gdy zarażeni pomaganiem debiutanci kontynuują je systematycznie.

Samo oddawanie krwi, jej składników jest bardzo istotne, chociażby  z punktu widzenia chorych i potrzebujących. Równie ważne co oddawanie krwi -  jest promowanie honorowego krwiodawstwa, inspirowanie do działania starych, ale i nowych krwiodawców.

Za podejmowane w tym zakresie działania, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie otrzymała od Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Certyfikat firmy promującej Honorowe Oddawanie Krwi. Certyfikat ten nadawany jest firmom i instytucjom, które wspierają prospołeczną ideę honorowego oddawania krwi.

Tekst: Daniel Bruski