wyszukiwarka

Herb Polski

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczął się kurs specjalistyczny dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi. W imieniu Komendanta-Rektora WSPol, insp. dra Marka Fałdowskiego kurs otworzył Kanclerz WSPol, mł. insp. Andrzej Pawłowski. W szkoleniu udział biorą komendanci wojewódzcy Policji, komendanci miejscy, a także dowódcy pododdziałów antyterrorystycznych.

3 grudnia 2018 r. rozpoczęła się już czwarta 4 edycja kursu specjalistycznego dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Organizatorem szkolenia jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, a także Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Główny Sztab Policji.

W szkoleniu uczestniczą funkcjonariusze Policji spełniający wymagania do pełnienia funkcji dowódcy operacji policyjnej, zastępcy dowódcy operacji policyjnej lub podoperacji antyterrorystycznej. W czwartej edycji kursu udział biorą komendanci wojewódzcy Policji, komendanci miejscy, a także dowódcy pododdziałów antyterrorystycznych.

Kurs ma na celu przygotowanie funkcjonariuszy do planowania działań antyterrorystycznych realizowanych na miejscu zdarzenia. W trakcie szkolenia policjanci oprócz zajęć teoretycznych wezmą udział w zajęciach praktycznych realizowanych na Symulatorze działań Policji w Sytuacjach kryzysowych.

Symulator przeznaczony jest do prowadzenia zajęć symulacyjnych realizowanych w formie treningu sztabowego z wykorzystaniem wirtualnego systemu symulacji komputerowej. Treningi procesów decyzyjnych wspomaganych multimedialnie w ramach funkcjonowania symulatora umożliwią między innymi identyfikację błędów i luk w opracowanych planach działań,  doskonalenie umiejętności kierowania (w szczególności dowodzenia) siłami i środkami Policji, a także podmiotów współdziałających, czy doskonalenie umiejętności autokontroli czynności oraz natychmiastowej reakcji na popełnione błędy.

Tekst: Marcin Piotrowski