wyszukiwarka

Herb Polski

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński przyznał studentom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia. Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych odbyło się 29 listopada 2018 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Wśród gości zaproszonych na uroczystości był insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

29 listopada przypada Dzień Podchorążego, święto uroczyście obchodzone m.in. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Z tej okazji w sali sportowej SGSP zorganizowany został uroczysty apel, w którym udział wzięli znamienici goście, m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Minister Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Pan gen. brygadier Leszek Suski, Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan Dariusz Augustyniak, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Pan insp. dr Marek Fałdowski, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol w Szczytnie Pan nadkom. dr inż. Jarosław Kamiński, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan bryg. mgr inż. Artur Gonera, Kapelan Mazowieckich Strażaków ks. kpt. Jerzy Sieńkowski oraz przedstawiciele pozostałych instytucji. Podczas obchodów swoje święto mieli również studenci naszej Uczelni, którzy wspólnie ze studentami SGSP otrzymali listy gratulacyjne za wybitne osiągnięcia.

Stypendystami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostali nasi studenci: Pani Katarzyna Król, Pan Radosław Jasiński, Pan Mateusz Dudziak, Pani Jessica Dziedzic oraz Pani Anna Chromińska.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

Źródło: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=4016
Tekst: Wojciech Nowak