wyszukiwarka

Herb Polski

27 listopada 2018 r. w imieniu insp. dra Marka Fałdowskiego - Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dyrektor Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, podinsp. dr hab. Jarosław Truchan wspólnie z mł. insp. dr Jarosławem Struniawskim - Kierownikiem Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, uroczyście otworzyli warsztaty metodyczno-szkoleniowe pn. „Aktywny Strzelec – współczesne zagrożenie funkcjonariusza Policji”.

Warsztaty zostały zorganizowane przez pracowników Zakładu Wyszkolenia Specjalnego. Jako współprowadzący warsztaty w charakterze nauczyciela stowarzyszonego, zaproszony został funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie.

W warsztatach udział biorą policyjni nauczyciele taktyki i technik interwencji ze szkół Policji w Słupsku, Katowicach, Pile, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z s. w Sieradzu.

Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie jednolitej formuły w aspekcie metodycznym oraz merytorycznym, która przyczyni się do zachowania wysokich standardów podczas prowadzenia szkoleń z problematyki „Aktywnego Strzelca”, prowadzonych w ramach zajęć z bezpieczeństwa osobistego policjantów we wszystkich szkołach policyjnych w Polsce.

 

 

Tekst: Marcin Nowak