wyszukiwarka

Herb Polski

24 listopada 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie odbyła się uroczysta gala z okazji obchodów 60-lecia krwiodawstwa w Polsce zorganizowana przez Rejonową Radę Honorowego Krwiodawstwa oraz Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczytnie. Celem przedsięwzięcia było uhonorowanie osób oraz instytucji wspierających działalność honorowego krwiodawstwa w powiecie szczycieńskim. W imieniu insp. dra Marka Fałdowskiego, Komendanta-Rektora WSPol, kom. Małgorzata Ciesielska – Kierownik Działu Dowodzenia odebrała "Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża” za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu HDK.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru oraz odegrania hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża. Po przywitaniu gości, wszyscy uczestnicy wydarzenia wysłuchali okolicznościowego referatu na temat działalności krwiodawstwa dotyczącego w szczególności powiatu szczycieńskiego.

Następnie przyszedł czas na główny punkt uroczystości – wręczenie odznaczeń Zasłużonym Dawcom Krwi oraz wyróżnień dla działaczy i podmiotów wspierających działalność PCK.

Wśród wyróżnionych „Medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża” za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu HDK znaleźli się m.in.: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Klub Honorowych Dawców Krwi przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a także pracownicy Działu Dowodzenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – kom. Andrzej Gidziński oraz mł. asp. Artur Magnuszewski.

Ponadto ww. funkcjonariusze Uczelni odznaczeni zostali nadaną przez Ministra Zdrowia odznaką „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaka ta nadawana jest osobom, którzy oddali ponad 20 litrów krwi lub jej składników o równoważnej jej ilości.

Kom. Andrzej Gidziński otrzymał także od Starosty Szczycieńskiego Pana Jarosława Matłacha Certyfikat oraz okolicznościowy medal za udział w projekcie: „Sto wydarzeń na 100-lecie Niepodległości”.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za propagowanie tej pięknej idei jaką jest honorowe oddawanie krwi.

Tekst i zdjęcia: Daniel Bruski