wyszukiwarka

Herb Polski

W dniach 21-22 listopada 2018 roku we Wrocławiu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Kongres pt. „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej – wyzwania i rekomendacje”, której współorganizatorem była m.in.: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Celem dwudniowej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski, WSPol w Szczytnie, Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie oraz Safety Project  była:

  • identyfikacja tendencji rozwoju współczesnych metod i narzędzi zamachów terrorystycznych, terroru kryminalnego i sprawców niepoczytalnych,
  • ocena podatności obiektów użyteczności publicznej na zamachy terrorystyczne, weryfikacja istniejących rozwiązań,
  • ocena systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego w wybranych kategoriach obiektów użyteczności publicznej (infrastruktura krytyczna, obiekty podlegające obowiązkowej ochronie, obiekty administracji publicznej, obiekty niechronione),
  • wypracowanie wniosków dotyczących możliwości poprawy przygotowania obiektów użyteczności publicznej do minimalizacji skutków zamachów terrorystycznych aspekty prawne, społeczne i organizacyjne.

W trakcie wydarzenia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie była reprezentowana przez delegację, której przewodniczyła Prorektor ds. studiów mł. insp. dr hab. Agata Tyburska. W skład naszej delegacji weszli również: prof. dr hab. Kuba Jałoszyński, prof. nadzw. dr hab. Waldemar Zubrzycki, prof. nadzw. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz oraz kom. Jarosław Sikora. Oprócz funkcji ekspertów, autorów publikacji z tematyki bezpieczeństwa antyterrorystycznego i moderatorów konferencji, przedstawiciele naszej Uczelni wygłosili referaty.

Podczas pierwszego dnia konferencji prof. Tomasz Aleksandrowicz wygłosił referat na temat „Główne kierunki współczesnych zagrożeń terrorystycznych. Analiza i próba prognozy". Z kolei prof. Waldemar Zubrzycki zaprezentował temat „Ćwiczenia kontrterrorystyczne w obiektach użyteczności publicznej”. Natomiast w drugim dniu konferencji wystąpił kom. Jarosław Sikora, który wygłosił referat nt. „Masowe migracje jako zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie informacji prezentowanych na portalach internetowych”.

W konferencji udział wzięło ponad 300 gości, którzy uczestniczyli w panelach dyskusyjnych oraz prelekcjach. Konferencji towarzyszyła wystawa służb mundurowych, można było się zapoznać z szeroką gamą sprzętu łączności, pojazdów i broni palnej dedykowanej dla Straży Granicznej, Policji, SOP oraz innych formacji, realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wypowiedzi prof. Kuby Jałoszyńskiego https://radiogra.pl/bezpieczenstwo-antyterrorystyczne-budynkow-uzytecznosci-publicznej.html, https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/82663/Sluzby-specjalne-i-wojskowi-na-konferencji-poswieconej-bezpieczenstwu 

Tekst: Jarosław Sikora, Wojciech Nowak