wyszukiwarka

Herb Polski

W dniach 15-16 listopada 2018 r. Warszawie odbyła się II Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2018 organizowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A., którym to wydarzeniom Patronatu Naukowego udzieliła m.in. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

W międzynarodowej wystawie w dniach 15-16 listopada 2018 r. licznie udział wzięli przedstawiciele naszej Uczelni, którzy zaprezentowali odwiedzającym stoisko promujące Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, jej ofertę wydawniczą oraz wyniki realizowanych badań i projektów naukowych.

W ramach drugiego dnia tych wydarzeń w Konferencji udział wziął Komendant-Rektor insp. dr Marek Fałdowski, który wygłosił referat nt. „Nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie wyszkolenia i wyposażenia indywidualnego służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne”.

Z kolei Prorektor ds. studiów WSPol w Szczytnie mł. insp. dr hab. Agata Tyburska pełniła funkcję moderatora Sesji V pt. „Bezpieczeństwo transportu lądowego, infrastruktury transportowej i przejść granicznych – dobre praktyki i technologie”.

Tekst: A. Stefanowicz-Szydlik

Materiał z Panoramy TVP

INSEC 2018 to wydarzenie odbywające się w dwudniowej formule wystawowo-konferencyjnej, pozwalającej z jednej strony zaprezentować w ramach paneli dyskusyjnych cele, priorytety oraz osiągnięcia procesu modernizacji służb mundurowych na tle doświadczeń z Polski i zagranicy, ale także stworzyć możliwość pokazania zaawansowanych technologii przeznaczonych do wykorzystania w systemie bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa wewnętrznego w warunkach pełnej transparentności.

Tematyka poszczególnych paneli dyskusyjnych w ramach konferencji obejmowała cały szereg aktualnych zagadnień:

  • Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej – doświadczenia i dobre praktyki
  • Współczesne i przyszłe wyzwania w zakresie zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej
  • Nowoczesne technologie i ich implementacja w ramach modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA – dobre praktyki i plany na przyszłość
  • Ochrona ludności i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wyzwania w zakresie przewidywania i reagowania na sytuacje kryzysowe w XXI wieku
  • Ochrona granic i bezpieczeństwo ludności w kontekście zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych i ekologicznych – dobre praktyki i rozwiązania
  • Bezpieczeństwo transportu lądowego i infrastruktury transportowej – dobre praktyki i technologie

Z kolei podczas wystawy można się zapoznać z szeroka gamą sprzętu w zakresie techniki i zaopatrzenia dedykowanego dla Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej oraz innych formacji, realizujących podobne lub komplementarne zadania w Polsce i za granicą.

Źródło: https://insec.ztw.pl/