wyszukiwarka

Herb Polski

W dniu 14 listopada 2018 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Studenckim Kole Naukowym Prewencji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W uroczystości  udział wzięli przedstawiciele władz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie: Prorektor ds. Studenckich - mł. insp. dr Sławomir Zubański, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - nadkom. dr inż. Jarosław Kamiński oraz Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Społecznego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - mł. insp. dr inż. Paweł Ciszek.

Inaugurację poprowadził Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Prewencji - Mateusz Dudziak, który na wstępie dokonał krótkiej prezentacji Koła oraz przedstawił harmonogram planowanych przedsięwzięć naukowych.

Wykład inauguracyjny na temat „Technologii systemów symulacyjnych w życiu kół naukowych Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – badania i perspektywy” wygłosił Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego nadkom. dr inż. Jarosław Kamiński.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie posiada nowoczesny Symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych, wykorzystywany do prowadzenia treningów decyzyjnych dla dowódców operacji policyjnych np. podczas zabezpieczania imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Przydatnym  narzędziem  w procesie kształcenia jest również Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi pozwalający doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie techniki jazdy pojazdem uprzywilejowanym. Ponadto wykład dotyczył prezentacji Wirtualnego  Systemu Działań Interwencyjnych Policji i Treningu Strzeleckiego VIRTPOL przygotowującego funkcjonariuszy do codziennej służby w ramach kilkudziesięciu modyfikowalnych scenariuszy w realnej rzeczywistości.

Podczas uroczystości nadano tytuł Członka Honorowego nadkom. dr. inż. Jarosławowi Kamińskiemu - Dziekanowi Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego w podziękowaniu za dotychczasowe zaangażowanie w działalność Koła.

Ważnym punktem uroczystości było podpisanie deklaracji członkowskich przez nowych członków Koła, którzy w ten sposób zobowiązali się  godnie reprezentować Studenckie Koło Naukowe Prewencji oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie podczas wizyt studyjnych, udziału w konferencjach i seminariach naukowych, we wszelkich uroczystościach oraz wśród społeczności akademickiej zachowując się zgodnie z etosem studenta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Warto przypomnieć, iż Studenckie Koło Naukowe Prewencji działające przy Instytucie Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiada długą tradycję i jest jedną z najprężniej działających organizacji studenckich w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W chwili obecnej Koło liczy 35 członków, a wśród nich są zarówno studenci cywilni jak również funkcjonariusze. Misją  Koła jest  pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze szeroko rozumianej prewencji oraz nauk o bezpieczeństwie, poprzez udział członków Koła w konferencjach naukowych, publikację wyników prowadzonych badań oraz poprzez udział wizytach studyjnych. Ideą Koła jest również kształtowanie postaw społecznych oraz kultury osobistej studenta.


Tekst i foto: K. Kalwarczyk/M. Dudziak / Wojciech Olsztyn