Herb Polski Policja

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzorujący Policję Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, jego zastępcy nadzorujący poszczególne piony a także przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski byli zgodni. Rok 2018 był dla polskiej Policji bardzo udany.

Podsumowując 2018 rok można stwierdzić, że Polska to spokojny i bezpieczny kraj na tle innych państw europejskich. Liczby, tabele i wykresy towarzyszące rocznym podsumowaniom są powodem do dumy z poprawiających się w ogromnej większości danych związanych z bezpieczeństwem naszych obywateli, stanowiąc jednocześnie wyzwanie do dalszej pracy. Robimy wszystko, by liczby przestępstw, pokrzywdzonych, strat, wypadków i ich ofiar były coraz niższe. Za każdą z nich bowiem kryje się ludzka krzywda. Najwyższa od 1990 roku ocena naszej pracy oraz poczucie bezpieczeństwa Polaków są dla nas wyrazem uznania, za które dziękujemy. Obiecujemy, że nie spoczniemy w podejmowaniu wysiłków na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa w Polsce.

Cały czas znajdują się w gotowości, by wyjechać na Bałkany i udzielić wsparcia kolegom z bazy Kosowskiej Mitrowicy. Policjanci z rezerwowej zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, wśród których znajduje się podinsp. Maciej Wojciechowski – starszy wykładowca Zakładu Wyszkolenia Specjalnego ISP WBW Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zakończyli ćwiczenia zgrywające w słupskiej Szkole Policji. Podsumowaniem przygotowań były poligonowe ćwiczenia bojowe z udziałem żołnierzy Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie.

Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk, w imieniu kierownictwa polskiej Policji oraz własnym, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzy wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom polskiej Policji aby ten pełen tradycji moment, napełnił wszystkich nadzieją, ciepłem i radością, a te szczególne dni były okazją do wspólnego świętowania w gronie rodziny i przyjaciół, a spotkaniom przy wigilijnym stole towarzyszył zapach choinki, śpiew kolęd oraz atmosfera miłości i wzajemnej życzliwości.

Dnia 20 grudnia 2018 r. w trakcie odprawy służbowej z kadrą kierowniczą Uczelni, Komendant-Rektor insp. dr Marek Fałdowski, podziękował odchodzącym na emeryturę Panom: Marianowi Anielskiemu oraz Włodzimierzowi Joachimiakowi za wieloletnią wzorową pracę na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dnia 21 grudnia 2018 r. w sali senackiej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni.

W dniu 21 grudnia 2018 r. studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zostali wyróżnieni za artykuły opublikowane w Zeszytach Studenckich „Pro Publico Bono” – czasopiśmie Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Od 29 października 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się, po kilkuletniej przerwie, pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich. W kursie wzięło udział 18 policjantów z jednostek terenowych Policji z całego kraju.

Święta Bożego Narodzenia to czas kiedy spotykamy się z rodziną czy znajomymi. To również czas, w którym dzielimy się z bliskimi życzeniami, prezentami. Mały gest a cieszy. Czemu mielibyśmy tego  nie zrobić  z dziećmi znajdującymi się w szpitalach?

19 policjantów ukończyło w WSPol czterotygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dzielnicowego. Egzamin kończący kurs pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy. Gratulujemy!

Zbliża się okres świąteczny, czas spędzany w gronie najbliższych, okres miłości i radości. Z tej okazji zaproszeni goście, pracownicy, studenci oraz słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie tradycyjnie spotkali się, aby symbolicznie podzielić się opłatkiem.

W dniach 3-7 grudnia 2018 r. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, w ramach międzynarodowego programu Erasmus+, odwiedzili przedstawiciele Państwowej Szkoły Straży Granicznej Łotwy: mł. insp. Jans Pavlovičs - wykładowca Technologii Informacyjnych oraz mł. insp. Alens Indriksons - wykładowca w dziedzinie Fałszerstw Dokumentów i Dokumentów Podróży.

Z okazji Dnia Świętego Mikołaja oraz zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia studenci i słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odwiedzili dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Prócz wielu życzeń podopieczni placówki otrzymali paczki pełne prezentów.

W dniach 4-5 grudnia 2018 r. Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przeprowadziło kolejną rotację Jednostki Specjalnej Polskiej Policji pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). W trakcie dwudniowej rotacji policjanci XXIX zmiany JSPP zastąpią wracających po dziewięciu miesiącach służby funkcjonariuszy XXVIII zmiany JSPP. Jednostka składa się z 95 policjantów, w tym jednej policjantki, wyselekcjonowanych podczas kilku etapów naboru i przeszkolonych w zakresie realizacji zadań w ramach kontyngentów policyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki miejsca pełnienia służby i zadań mandatowych misji.

Akcja związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia , w którą zaangażowali się słuchacze i studenci Wyższej Szkoły Policji przyniosła wiele radości podopiecznym placówek odwiedzonych przez policjantów. Wdzięczność za pluszowe misie była wyrażana w różny sposób, najczęściej w postaci uśmiechu czy krzyku radości. Dzieci z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego postanowiły podziękować w inny sposób. Zobaczcie w jaki.

Oddawanie krwi lub jej składników to bezcenny dar, który  przyczynił się do uratowania  życia i zdrowia wielu ludzi. Krew to lek, którego nie wyprodukują nawet największe koncerny farmaceutyczne, dlatego ważną rolę – oprócz dzielenia się tym życiodajnym płynem – jest promocja krwiodawstwa. Podejmowane działania przez WSPol w tym zakresie zostały docenione. Szczycieńska Uczelnia otrzymała Certyfikat firmy promującej Honorowe Oddawanie Krwi.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczął się kurs specjalistyczny dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi. W imieniu Komendanta-Rektora WSPol, insp. dra Marka Fałdowskiego kurs otworzył Kanclerz WSPol, mł. insp. Andrzej Pawłowski. W szkoleniu udział biorą komendanci wojewódzcy Policji, komendanci miejscy, a także dowódcy pododdziałów antyterrorystycznych.

W dniach 1-2 grudnia 2018 roku na hali sportowej UWM w Olsztynie odbyły się Akademickie Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w halowej piłce nożnej, w których udział wzięła zarówno kobieca, jak i męska reprezentacja KU AZS Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Obie drużyny naszej Uczelni zajęły 2 miejsca.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński przyznał studentom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia. Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych odbyło się 29 listopada 2018 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Wśród gości zaproszonych na uroczystości był insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

Ponad 10 litrów krwi zebrano podczas jednodniowej akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 24 funkcjonariuszy, pracowników, studentów oraz słuchaczy Uczelni podzieliło się najcenniejszym darem, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi – darem życia.

W dniach 26-30 listopada 2018 r. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, w ramach międzynarodowego programu Erasmus+ odwiedzili przedstawiciele Państwowej Szkoły Straży Granicznej Łotwy: Pan insp. Andris Āboliņš  – Zastępca Dyrektora oraz Pani insp. Daiga Kupcāne – Koordynator Erasmus+.

29 listopada 2018 r. w Warszawie na strzelnicy kulowej Komendy Głównej Policji odbyła się ostatnia - III edycja V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów RP o Puchar Komendanta Głównego Policji.

Zapewne każdy z nas słyszał o pluszowym misiu zwanym Teddy Bear. To dzięki niemu od 2002 roku obchodzone jest Święto pluszowego misia. To właśnie z tej okazji policjanci kształcący się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wspólnie z wolontariuszami Fundacji „Mam marzenie” przekazali małym pacjentom oddziałów szpitalnych zabawki, które mają dodawać im otuchy w trudnych chwilach.

27 listopada 2018 r. w imieniu insp. dra Marka Fałdowskiego - Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dyrektor Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, podinsp. dr hab. Jarosław Truchan wspólnie z mł. insp. dr Jarosławem Struniawskim - Kierownikiem Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, uroczyście otworzyli warsztaty metodyczno-szkoleniowe pn. „Aktywny Strzelec – współczesne zagrożenie funkcjonariusza Policji”.