Herb Polski  Policja

uczestnicy seminarium W dniach 11-13 września 2019 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się jedenasta edycja seminarium pn. „Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej z funkcjonowaniem sektora finansowego”. Organizatorami seminarium byli: Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, Związek Banków Polskich i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Uczestnicy obrad 10 września 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 10 uchwał. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

absolwenci 6 września 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce uroczyste zakończenie rocznych studiów podyplomowych w zakresie kontroli w administracji publicznej na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

osoby obecne  na spotkaniu – Dziękuję za prace badawcze, za świetną dydaktykę, jaką Państwo realizujecie – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński podczas spotkania z nauczycielami akademickimi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarnicze

słuchacze WSPol z paczkami Słuchacze szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie po raz kolejny pokazali jak solidarne jest nasze środowisko i jak ważny jest dla nas los rodzin nieżyjących policjantów.

Uczestnicy spotkania 2 września 2019 r. insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie złożył gratulacje oraz podziękował za postawę godną naśladowania dwóm słuchaczom szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

podinsp. Maciej Wojciechowski oraz post. Kamil Smoliński 31 sierpnia 2019 r. dwuosobowa reprezentacja Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wzięła udział w 10. Mistrzostwach Polski Policji w biegu ulicznym, rozgrywanych w dolnośląskiej miejscowości Góra. Zawody objęte były patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji.

W dniu 28 sierpnia 2019 r. funkcjonariusze i słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w Szczytnie wzięli udział w organizowanym przez  policjantów Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie biegu charytatywnym, którego celem było wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Kilkoro z naszych reprezentantów wywalczyło miejsca na podium, ale nie to było tego dnia najważniejsze… Wszyscy uczestnicy dzięki cegiełce wpłaconej za udział w zawodach przyczynili się do zebrania pokaźnej kwoty w wysokości ponad 10 000 zł.

uczestnicy uroczystej zbiórki 22 sierpnia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Uczestnicy uroczystości 7 sierpnia 2019 r. w Auli im. insp. P.P. dra praw W. M. Sobolewskiego miała miejsce uroczystość, która zakończyła ponad 6-miesięczne szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a rozpoczęła dalszą drogę kariery zawodowej funkcjonariuszy w jednostkach macierzystych. W imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra hab. Marka Fałdowskiego, zakończenia szkolenia dokonała mł. insp. dr hab. Agata Tyburska – Prorektor do spraw studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Słuchacze szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych oraz szkolenia zawodowego podstawowego uczcili minutą ciszy 75. rocznicę Powstania Warszawskiego.  Podczas porannego apelu podziękowano również 3 policjantom z pocztu sztandarowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za godne reprezentowanie Uczelni m.in.  podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.