Herb Polski

logo WSPol z napisem kjonkurs Hasło promujące Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, które powinno odzwierciedlać jej misję edukacyjną, zostanie umieszczone na materiałach promocyjnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM Konkursu, a na Państwa propozycje czekamy do 30 lipca 2020 roku w formie cyfrowej na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości należy napisać: KONKURS NA HASŁO) lub listownie pod adres: Rektorat Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno (z dopiskiem KONKURS NA HASŁO). Zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu

Funkcjonariusze i pracownicy przekazują koce Na los zwierząt – pupili domowych – psów, kotów wpływ mają ich właściciele. Okres wakacyjny sprawia, że część niestety nieodpowiedzialnych ludzi przed wyjazdem na urlop porzuca lub oddaje do schroniska swojego czworonożnego „przyjaciela”. Przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odwiedzili miejscowe schronisko, by „psi los” zwierząt nie był taki zły.

1 lipca obchodzony był Międzynarodowy Dzień Psa. Funkcjonariusze i pracownicy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 3 lipca br. odwiedzili ze skromnymi prezentami schronisko dla zwierząt „Cztery Łapy” w Szczytnie.

insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz płk SG Adam Pacuk – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej

23 czerwca 2020 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w ramach  Porozumienia o współpracy zawartego w 2018 r., podpisano Harmonogram współpracy na 2020 rok pomiędzy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie a Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

Harmonogram współpracy podpisała insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz płk SG Adam Pacuk – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. W trakcie wizyty omówione zostały także obszary szkoleniowe oraz zamierzenia i wspólne plany do realizacji.

UWAGA SŁUCHACZE !!!

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka odwołane zostały wszystkie realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia szkoleniowe.

Mając na względzie potrzeby jednostek organizacyjnych Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie uzyskała zgodę na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć doskonalenia zawodowego centralnego, które zgodnie z założeniami organizacyjno-programowymi będą realizowane w trybie kształcenia na odległość:

  1. Kurs doskonalenia zawodowego dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej realizowany w systemie kształcenia na odległość.
  2. Kurs doskonalenia zawodowego dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego w Policji w systemie kształcenia na odległość.
  3. Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie działań w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów ukierunkowanej na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji realizowany w systemie kształcenia na odległość.
  4. Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe realizowane w systemie kształcenia na odległość.

UWAGA KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI !!!

Informujemy, że Komendant Główny Policji wznowił prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Wszelkie informacje o rekrutacji do służby w Policji znajdą Państwo na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii (zagrożenie wirusem SARS-CoV-2) kandydaci przystępujący do etapu szkolnego tj. test wiedzy i test sprawności fizycznej w ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, zobowiązani są do posiadania własnych maseczek ochronnych.

Premier z MInistrem SWiA – Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Biblioteka WSPol

W związku z czasową dezaktywacją kart wejściowych do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz ograniczoną działalnością Biblioteki WSPol zarejestrowani czytelnicy będą mogli od dnia 2 czerwca 2020 r. zwracać lub ewentualnie wypożyczać książki po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem Wypożyczalni, który odbierze zwracane pozycje lub zrealizuje zamówienie w wyznaczonym terminie przy bramie nr 1 WSPol (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego).

Telefony kontaktowe: 47 733 5425, 47 733 5691.

Jednocześnie informujemy, że preferowaną formą zwrotów jest przesyłka pocztowa na adres Biblioteki.

 

UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 913), zawieszenie kształcenia w naszej Uczelni:
1) na studiach;
2) na studiach podyplomowych;
3) w innych formach,

zostało przedłużone do dnia 30 września 2020 r.  

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000091301.pdf