11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska  odzyskała niepodległość. To wydarzenie, 100-lecie odzyskania niepodległości, było uroczyście obchodzone w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniu 9 listopada 2018 roku.

W dniu 9 listopada 2018 r. przedstawicielka naszej Uczelni wzięła udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Tak jak Wy wierzę w sens służby, w poświęcenie i oddanie. Wierzę w odpowiedzialność. Wierzę, że wszyscy mamy pełną świadomość tego, co może się stać, kiedy zabraknie nas na ulicach. Dlatego staję przed Wami i proszę o zrozumienie. Nie dopuśćmy do tego, by na ulicach zaczęli rządzić bandyci. Z perspektywy doświadczeń i dzisiejszego postrzegania polskiej Policji jako kręgosłupa bezpieczeństwa wewnętrznego Polski chcę podkreślić, że zawsze będę z policjantami i zawsze będę ich wspierał i podejmował wszelkie możliwe działania dla poprawy ich sytuacji.

6 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Informujemy, że uległ zmianie termin zjazdu dydaktycznego w semestrze zimowym :

- na drugim roku trzecim semestrze studiów niestacjonarnych drugiego stopnia dla studentów – funkcjonariuszy MSWiA ze skierowaniem na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne;

- na pierwszym roku pierwszym semestrze oraz drugim roku trzecim semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla studentów – funkcjonariuszy MSWiA ze skierowaniem na kierunku Kryminologia;

- na pierwszym roku pierwszym semestrze oraz drugim roku trzecim semestrze studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia dla studentów – funkcjonariuszy MSWiA ze skierowaniem na kierunku Zarządzanie;

- na pierwszym semestrze studiów podyplomowych w zakresie kontroli w administracji publicznej.

 

z 12-16.11.2018 r. na 13-16.11.2018 r.

 

Karolina Stryjewska

W dniu 18 października 2018 r. w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. W ramach tego wydarzenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, po raz kolejny zostały zorganizowane wykłady otwarte dotyczące tematyki handlu ludźmi.

Jest Nam niezmiernie miło poinformować, że Pani prof. zw. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk, profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu w Białymstoku została nagrodzona Nagrodą Naukową przez Polską Akademię Nauk - oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie.

29 października 2018 r., w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

100 litrów krwi oddali krwiodawcy z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W dniu 26 października 2018 r. w imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra Marka Fałdowskiego, Zastępca  Komendanta-Prorektor mł. insp. dr Zbigniew Mikołajczyk oraz Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Państwa Instytutu Służby Prewencyjnej WBW nadkom. dr Anna Zubrzycka uroczyście zakończyli kurs specjalistyczny dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

25 października 2018 r. w ramach obchodów 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się konferencja organizowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP pt. „Policja w służbie dla Ojczyzny”, podczas której referat wygłosił insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego.

26 października 2018 r. mury Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie opuściło 114 funkcjonariuszy, którzy w dniu dzisiejszym zakończyli swoje pierwsze zawodowe szkolenie, a mianowicie kurs podstawowy zawodowy. Uroczystego zakończenia kursu w imieniu Komendanta-Rektora, insp. dra Marka Fałdowskiego dokonała mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska – Dziekan Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych.

U progu nowego roku akademickiego, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie  miała miejsce uroczysta promocja mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaszczytu tego dostąpiło 294 absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie rozpoczęła nowy rok akademicki 2018/2019 uroczystą inauguracją, która miała miejsce 19 października 2018 roku w Auli im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego. W wydarzeniu wzięli udział znamienici goście, między innymi Pan Minister Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA oraz gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.

22 października 2018 r. na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie studiów podyplomowych w zakresie kontroli w administracji publicznej.

W dniu 19 października 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się II konferencja pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”. Organizatorami tego przedsięwzięcia było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. oraz Instytut Służby Kryminalnej WBW Wyższej Szkoły Policji. Konferencja, podobnie jak w roku ubiegłym, została połączona z uroczystą inauguracją drugiej edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa dokumentów publicznych, kontynuujących kampanię informacyjno-szkoleniową dotyczącą zagadnień związanych z budowanym systemem bezpieczeństwa dokumentów.

W dniu 21 października 2018 pracownicy Zakładu Wyszkolenia Specjalnego ISP WBW przygotowali i zorganizowali Mistrzostwa Służb Mundurowych w Biathlonie Policyjnym. Zawody rozgrywane były pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji Pana gen. insp. dra Jarosława Szymczyka. Współorganizatorem rywalizacji był Zarząd Szkolny WSPol NSZZP oraz Zarząd Główny NSZZP.

W dniu 15 października 2018 r. profesor zwyczajny dr hab. Emil Walenty Pływaczewski — pracownik naukowy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku został doktorem honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uroczystość nadania tytułu odbyła się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uhonorowany profesor podczas uroczystości wygłosił wykład pt. „Rola kryminologii we współczesnym świecie — wybrane kierunki badań kryminologicznych".

W dniach 10-11 października 2018 r. w naszej Uczelni gościł dr hab. Vladimír Blažek – przedstawiciel Akademii Korpusu Policji w Bratysławie.

19 policjantów ukończyło w WSPol czterotygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dzielnicowego. Egzamin kończący kurs pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy. Gratulujemy!

6 października 2018 r. reprezentacja Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie  wzięła udział w Mistrzostwach Służb Mundurowych w Crossie, zorganizowanych w ramach XXII Biegu Przełajowego o Nóż Komandosa im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego w lublinieckim Kokotku.

W dniu 5 października odbyły się XV Mistrzostwa Polski Policji w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi. Udział w mistrzostwach wzięła reprezentacja naszej Uczelni.

W dniu 8 października 2018 r. w imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra Marka Fałdowskiego, Dziekan Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska dokonała uroczystego otwarcia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej.

W dniu 8 października 2018 r. rozpoczęła się kolejna edycja studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Głównym celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania, organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych i zgromadzeń publicznych.