Herb Polski

22 września 2020 r. insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie spotkała się z prof. dr. hab. Bernardem Wiśniewskiem, który z dniem 30 września br. kończy wieloletnią pracę w naszej Uczelni.

Informacja dla studentów w sprawie organizacji kształcenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz ze swoimi zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem i nadinsp. Tomaszem Szymańskim, w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji, złożyli wieńce pod Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska", gdzie złożona jest urna z prochami policjantów zamordowanych przez sowieckie NKWD. Szefowie Policji w ten sposób uczcili pamięć o poległych policjantach i oddali hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

– Musimy jeszcze skuteczniej zwalczać przestępczość przeciwko funkcjonariuszom. Jedną z metod będzie zaostrzenie kar za popełnienie przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza, czynną napaść na niego i znieważanie – powiedział minister Mariusz Kamiński podczas dzisiejszej (16 września br.) konferencji prasowej. W konferencji wziął udział premier Mateusz Morawiecki i gen. insp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji.

logo WSPol z napisem konkurs nierozstrzygnięty Z przykrością informujemy, że ogłoszony konkurs na hasło promujące Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie nie został rozstrzygnięty.

Po burzliwych obradach komisja konkursowa, na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Konkursu na HASŁO, nie wyłoniła zwycięskiego hasła, a tym samym zwycięzcy Konkursu. Za nadesłane propozycje haseł wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy.

Logo WBiNP Uprzejmie informujemy, że 10 września 2020 r. została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku „Kryminologia” dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych oraz studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku „Kryminologia” dla osób cywilnych.

logo FASTER Dr Tomasz Łachacz i mgr Przemysław Wrzosek z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizowali, z uwagi na aktualnie panującą sytuację epidemiologiczną, telekonferencję skierowaną do służb szybkiego reagowania oraz podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności. 

W tym trudnym czasie – okresie pandemii koronowirusa –  nie zapominamy o tych, którzy potrzebują pomocy drugiego człowieka. Dla wielu 450 ml krwi może być ostatnim ratunkiem – dającym szanse na dalsze życie lub powrót do zdrowia. W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie podczas jednodniowej akcji HDK zebrano ponad 18  litrów krwi.

Biblioteka WSPol

W związku z czasową dezaktywacją kart wejściowych do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz ograniczoną działalnością Biblioteki WSPol zarejestrowani czytelnicy będą mogli od dnia 2 czerwca 2020 r. zwracać lub ewentualnie wypożyczać książki po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem Wypożyczalni, który odbierze zwracane pozycje lub zrealizuje zamówienie w wyznaczonym terminie przy bramie nr 1 WSPol (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego).

Telefony kontaktowe: 47 733 5425, 47 733 5691.

Jednocześnie informujemy, że preferowaną formą zwrotów jest przesyłka pocztowa na adres Biblioteki.