W dniu 25 września 2018 r. podczas cotygodniowej odprawy kadry kierowniczej odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W dniu 21 września 2018 r. na Placu Juranda w Szczytnie odbyły się kolejne obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu w  ramach kampanii Nie tankuję – jadę, z udziałem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W dniach 20-21 września 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się X edycja seminarium naukowo-praktycznego nt. Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania  przestępczości ubezpieczeniowej.

W dniach 12-13 września 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się wizyta przedstawicieli francuskiej Państwowej Wyższej Szkoły Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or. Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy między uczelniami.

18 września 2018 r. w sali senackiej  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie miało miejsce pierwsze posiedzenie Senatu Uczelni w kadencji 2018-2022. Podczas obrad przyjęto 5 uchwał.

W dniu 17 września 2018 r. w Olsztynie miało miejsce podpisanie Porozumienia w sprawie współpracy szkoleniowo-dydaktycznej pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Izbą Administracji Skarbowej w Olsztynie. Podpisany dokument określa warunki współpracy miedzy podmiotami.

14 września 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej Policji. Kilkunastu uczestników zgłębiało i doskonaliło wiedzę z zakresu współpracy z przedstawicielami masowego przekazu, zasad skutecznego prowadzenia polityki informacyjnej w Policji oraz budowania pozytywnego wizerunku formacji.

W dniu 14 września 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce uroczyste zakończenie rocznych studiów podyplomowych w zakresie kontroli w administracji publicznej na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych.

W dniu 14 września 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej na Wydziale Policyjnych Nauk Stosowanych.

15 policjantów zakończyło w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie kurs w zakresie posługiwania się bronią palną w warunkach podwyższonego stresu. Podczas 5-dniowego pobytu w Szczytnie funkcjonariusze kształcili i doskonalili umiejętności strzeleckie w różnych sytuacjach.

17 funkcjonariuszy Policji ukończyło w WSPol dwutygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie policjantów do wykonywania funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia.

7 września 2018 r. na ceremonii zakończenia XVIII Finału Kynologicznych Mistrzostw Policji naszą Uczelnię reprezentował  kom. dr Mariusz Gąsiorowski z Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol.

5 września 2018 r. Komendant-Rektor WSPol, insp. dr Marek Fałdowski,  spotkał się  osobiście z sierż. Kamilem Węglerem i pogratulował mu bohaterskiej postawy godnej wzorowego policjanta. Funkcjonariusz podczas wypoczynku nad greckim morzem uratował tonącą kobietę. Policjant przebywa aktualnie w Szczytnie na kursie szkoleniowym.

12 policjantów ukończyło w WSPol czterotygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie do pełnienia funkcji instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji. Egzamin kończący kurs pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy. Gratulujemy!

19 policjantów ukończyło w WSPol czterotygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dzielnicowego. Egzamin kończący kurs pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy. Gratulujemy!

W dniu 31 sierpnia 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas odprawy kadry kierowniczej uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę Panią nadkom. dr Anetę Łyżwę – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W dniu 31 sierpnia 2018 r. została zorganizowana kolejna akcja poboru krwi. Podczas jednodniowej akcji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zebrano ponad 6 litrów krwi. Nie byłoby to możliwe bez dobrej woli i ofiarności honorowych dawców.

19 policjantów ukończyło w WSPol czterotygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dzielnicowego. Egzamin kończący kurs pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy. Gratulujemy!

25 sierpnia br. reprezentacja Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wzięła udział w 9. Mistrzostwach Polski Policjantów w biegu ulicznym na dystansie 10 km. Zawody były rozgrywane w miejscowości Góra (woj. dolnośląskie) w ramach 9. Biegu z Policją. Honorowy patronat nad zawodami objął gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.

W dniu 20 sierpnia 2018 r. mł. insp. Andrzej Pawłowski – Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w imieniu insp. dra Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora WSPol uroczyście otworzył szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych. Tym wydarzeniem, 90 policjantek i policjantów z całej Polski rozpoczęło szkolenie, które przygotuje ich do egzaminu oficerskiego.