24 lipca to data szczególna dla polskiej Policji. Dokładnie tego dnia 99 lat temu została powołana Policja Państwowa. Uroczyste obchody Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie obchodzone razem z Komendą Powiatową Policji w Szczytnie miały miejsce 12 lipca 2018 r.

Uczczenie pamięci po tragicznie zmarłym policjancie mł. asp. Piotrze Nowaku oraz zbiórka pieniędzy dla jego rodziny to główne cele organizacji IV Powiatowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłkę Nożną o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie. W charytatywnych zawodach udział wzięli reprezentanci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zawodnicy uczelni turniej zakończyli na 3 stopniu podium.

12 lipca 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 92 policjantów rozpoczęło swoje pierwsze policyjne szkolenie.

19 policjantów ukończyło w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie czterotygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dzielnicowego. Egzamin kończący kurs pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy. Gratulujemy!

3  lipca 2018 r., w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończyła się III edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych. W doskonaleniu zawodowym udział wzięło 20 funkcjonariuszy z terenu całej Polski - policjanci, którzy szkolili się w naszej Uczelni przez cztery tygodnie.

W dniach 27-29 czerwca 2018 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się X edycja  konferencji pt. Współpraca Policji i sektora bankowego  w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej  z  funkcjonowaniem sektora finansowego w Polsce.

W dniu 29 czerwca 2018 r. została zorganizowana kolejna akcja poboru krwi. Podczas jednodniowej akcji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zebrano ponad 19 litrów krwi. Nie byłoby to możliwe bez dobrej woli i ofiarności honorowych dawców.

W dniach 25-29 czerwca 2018 r. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, w ramach międzynarodowego programu Erasmus+ odwiedzili przedstawiciele Państwowej Szkoły Policyjnej w Rydze: Pan Māris Riekstiņš – zastępca Dyrektora Państwowej Szkoły Policyjnej w Rydze oraz Pani insp. Olga Aņikoviča – nauczyciel języka angielskiego, a zarazem koordynator programu Erasmus+.

29 czerwca 2018 r. w imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie podinsp. dr Anna Rolka – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Państwa Instytutu Służby Prewencyjnej zakończyła kolejną edycję kursu specjalistycznego dla dowódców operacji policyjnych.

W poniedziałek, 25 czerwca 2018 r., w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka z policyjnymi sportowcami, którzy w ostatnim czasie odnieśli znaczące sukcesy w uprawianych dyscyplinach.

W środę 13 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski Policji. Mianowanych zostało 572 policjantów. Aktu mianowania obecnych na uroczystości 318 policjantów, w tym 42 kobiet dokonali: nadinsp. dr Jarosław Szymczyk –  Komendant Główny Policji oraz nadinsp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji.

26 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 10 uchwał. W imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie obradom przewodniczył podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk – Zastępca Komendanta-Prorektor WSPol.

W dniach 25-26 czerwca 2018 r. członkowie Koła Nowoczesnych Technologii w Bezpieczeństwie w składzie: Maja Kwiatkowska, Jakub Kurzawa oraz Joanna Jadaś wspólnie z opiekunami koła kom. Jarosławem Sikorą i kom. Konradem Kordalewskim oraz przedstawicielami Studenckiego Koła Kryminologicznego „Causa Mali”: Radosławem Jasińskim i Mateuszem Turkiem wzięli udział w III Konferencji Naukowej Doktorantów i Kół Naukowych pt: „Wyzwania dla bezpieczeństwa”.

15 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się narada kadry kierowniczej polskiej Policji. W spotkaniu wzięli udział Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Jan Lach, a także Komendanci Wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendanci Szkół Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Pod honorowym patronatem Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 14 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Policji odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Dobór do Policji w perspektywie zmian”.

13 czerwca 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończył się pobyt słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego SZP-6/17. Tym samym 107 słuchaczy, którzy zdali egzamin końcowy szkolenia rozpocznie teraz służbę w swoich jednostkach macierzystych.

7 czerwca w Warszawie na strzelnicy kulowej Komendy Głównej Policji odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Głównego Straży Granicznej w ramach V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów.

W dniu rozpoczynającym egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie  tj. 12 czerwca 2018 r. insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol oraz delegacja funkcjonariuszy szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (edycja SASW-1/18) oddali cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć.

W dniach 4 - 7 czerwca 2018 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się międzynarodowe szkolenie CEPOL pt. „Combating Card Fraud”, dotyczące problematyki zwalczania przestępczości przy wykorzystaniu kart płatniczych.

Wiesław Jasiński, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odebrał nagrodę Bona Lex za przygotowanie, przeprowadzenie przez parlament i wdrożenie pakietu paliwowego. Wyróżnienie przyznawane jest co roku przez Dziennik Gazetę Prawną. Wśród tegorocznych laureatów są także premier Mateusz Morawiecki oraz m.in. Paweł Szałamacha, Minister Finansów w latach 2015 - 2016 r. oraz obecna Minister Finansów Teresa Czerwińska.