wyszukiwarka

Herb Polski

Utrwalanie, dokumentowanie tego co istotne i cenne, a co w natłoku zdarzeń często umyka bezpowrotnie jest ważnym zadaniem.

Dział Komunikacji Społecznej z wielką przyjemnością zaprasza do obejrzenia drugiego odcinka kroniki filmowej WSPol w Szczytnie.

W dniu dzisiejszym (21 września 2021 r.) podczas specjalnie zwołanego w tym celu posiedzenia, Zarząd Główny NSZZ Policjantów zatwierdził propozycje przedstawione przez wiceministra Macieja Wąsika na spotkaniu ze związkami zawodowymi reprezentującymi funkcjonariuszy służb mundurowych w dniu 20 września 2021 r. Ta decyzja stwarza warunki do pełnej realizacji Porozumienia sprzed trzech lat oraz otwiera możliwość zaprojektowania  dalszych działań i rozwiązań prawnych pozwalających na wprowadzenie zmian w obszarze pragmatyki służby, świadczeń o charakterze socjalnym a także systemowego wzrostu uposażeń.

Plakat Instytut Nauk Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie po raz drugi w tym roku zorganizował konferencję naukową w formie on-line pt.: „Szkolnictwo służb mundurowych po 1989 roku – zmiany, tradycja, wartości i tożsamość”.

policjanci w kolejce do krwiobusa 13 września br. policjanci oraz pracownicy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oddali potrzebującym krew. Pechowy 13? Nie dla nas!

Kierownictwo Uczelni trzymające zdjęcie w ramce

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie dołączyła do challenge’u pod nazwą zdjęcie ze ZDJĘCIEM #olachcezyc. To kolejna akcja, którą zapoczątkowali wolontariusze DKMS: przyjaciele i rodzina Aleksandry Czyż, która choruje na chłoniaka limfoblastycznego typu T. W wyzwaniu, które ma na celu zachęcenie do rejestracji potencjalnych dawców szpiku  wzięło udział 560 słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którzy w ten sposób okazali wsparcie Oli oraz innym osobom, które potrzebują genetycznego bliźniaka. W akcji, która odbyła się w Uczelni 5 sierpnia zarejestrowało się 116 Potencjalnych Dawców Szpiku.

szachy, w tle Policjanci Na terenie Uczelni odbyły się I zawody szachowe o Puchar Komendanta-Rektora WSPol. Najlepszym zawodnikiem okazał się asp. sztab. Krzysztof Krzykowski z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Zawody miały charakter rekreacyjny, zaś ich celem była popularyzacja gry w szachy w środowisku policyjnym.

Policjanci płynący łodzią

W Rukławkach na jeziorze Dadaj odbyło się dwudniowe szkolenie dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Wyższej Szkoły Policji z zakresu ratownictwa wodnego.

Kade prezentuje przemawiajacego policjanta Grupa nauczycieli przebywająca w Szczytnie w ramach projektu programu Erasmus+, poznała systemy edukacji naszej Uczelni.

Długopisy z napisem DKMS

W dniu 5 sierpnia na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie został zorganizowany punkt rejestracji Potencjalnych Dawców szpiku. Była to doskonała okazja, aby pomóc Oli i innym chorym.

Przeglą pododdziałów W 2021 roku obchody 102. rocznicy powstania Policji Państwowej na terenie całego kraju objął patronatem honorowym gen. insp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji. 24 lipca to data szczególna dla funkcjonariuszy Polskiej Policji. Już po raz drugi święto i uroczystości z nim związane z uwagi na pandemię koronawirusa mają skromniejszy charakter i bierze w nich udział mniejsza niż w latach ubiegłych liczba gości.

rowerzysci

Rowerowa sztafeta zbierająca datki na Fundację Pomocy Wdów i Sierot po Poległych Policjantach kolejny raz dotarła do WSPol.

bus

Policjanci, słuchacze i pracownicy cywilni Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, niezależnie od okoliczności, zawsze oddają najcenniejszy dar życia, jakim jest krew.

Kronika WSpol

Utrwalanie, dokumentowanie tego co istotne i cenne, a co w natłoku zdarzeń często umyka bezpowrotnie jest ważnym zadaniem.

Dział Komunikacji Społecznej z wielką przyjemnością zaprasza do obejrzenia premierowego odcinka kroniki filmowej WSPol w Szczytnie.

Komendant Główny PolicjiŻyczenia z okazji Święta Policji od generalnego inspektora Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji.

 

Minister Kamiński Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze Policji, Pracownicy Cywilni, służycie i pracujecie w formacji, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli. Codziennie, zakładając policyjny mundur, podejmujecie tysiące różnych interwencji. Każda z nich, niezależnie czego dotyczy, wymaga wszechstronnej wiedzy, umiejętności szybkiej oceny sytuacji oraz indywidualnego podejścia. Wykonując te zadania, jesteście świadomi, jakie ryzyko za sobą niosą. Mimo tego, bez wahania realizujecie je, niejednokrotnie narażając własne zdrowie i życie. Za tę wyjątkową postawę i ofiarną służbę, w dniu Święta Policji składam Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym wyrazy szacunku i najwyższego uznania.

21 lipca 2021 r. na dziedzińcu Belwederu odbyły się centralne obchody Święta Policji. W uroczystości udział wziął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda, Marszałek Sejmu – Elżbieta Witek, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji –Mariusz Kamiński, a także kierownictwo polskiej Policji z Komendantem Głównym Policji, gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem, na czele.

W uroczystości uczestniczyła także Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr hab. Iwona Klonowska.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie siedmiu oficerom Policji. Wręczenie nominacji przez Prezydenta RP odbyło się 21 lipca br. podczas uroczystości z okazji Święta Policji.

budynek stołówki WSPol

Dział Komunikacji Społecznej WSPol w Szczytnie przygotowuje cykl reportaży filmowych pod tytułem „Codzienność”, dotyczących specyfiki pracy zawodowej w różnych działach i strukturach Uczelni. Chcemy pokazać jak zaangażowani i profesjonalni pracownicy WSPol współtworzą społeczny klimat instytucjonalny i uczestniczą w budowaniu wspólnoty akademickiej. Dziś prezentujemy premierowy odcinek reportażu „Codzienność”, którego tytuł brzmi „Finalny produkt”. Zapraszamy do oglądania naszego reportażu.

W dniu 8 lipca 2021 r. w Warszawie miało miejsce podpisanie Porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, a Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie. Podpisany dokument określa warunki współpracy między uczelniami.

Wczoraj, 6 lipca, do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wpłynęły pismo oraz piękna statuetka za zajęcie III miejsca w plebiscycie na najlepszy film challenge’u „Kilometr dla Moniki”.

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Iwona Klonowska oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego dr hab. Jacek Jastrzębski spotkali się, aby zainaugurować współpracę pomiędzy obiema instytucjami.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego razem z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie wychodzą naprzeciw współczesnym problemom i zagrożeniom związanym z cyberprzestępczością. Posiadana wiedza i zdobyte doświadczenia na temat cyberbezpieczeństwa pozwolą wykształcić profesjonalne kadry do walki z jednym z najbardziej rozwijających się przestępczych procederów, zarówno w Polsce, jak i na świecie.