wyszukiwarka

Herb Polski

2 salutujacych komabantów - plakat

Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Kombatanta. Dzień ten upamiętnia wszystkich żołnierzy i osoby cywilne, które walczyły o wolność i niepodległość, a także tych, którzy broniąc ojczyzny stracili życie.

rozmowa online Uczniowie drugich i trzecich klas liceum o profilu policyjnym z Redy mieli możliwość zapoznania się z ofertą i wymogami formalnymi studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wiedzę taką nabyli podczas spotkania online.

Tablica pamieci ofiar zbrodni Katyńskiej 13 kwietnia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oddano hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej – przedwojennym policjantom zamordowanym wiosną 1940 r. na terenie ZSRR poprzez złożenie kwiatów i zapalenie znicza pod tablicą „Pamięci Jeńców Obozu  w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze”.

Funkcjonariusze 13 kwietnia br. przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu Komendy Głównej Policji w Warszawie oddano hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej – przedwojennym policjantom zamordowanym wiosną 1940 r. na terenie ZSRR.

wycinek obrazu ze spektaklu Na stronie policji.pl ukazało się wspomnienie wyjątkowego projektu realizowanego w latach 2017-2019 przez BKS KGP z okazji 100 rocznicy utworzenia Policji Państwowej. Miło wspomina się ten czas, setki godzin prób, tysiące przejechanych kilometrów, stres a na końcu sukces całego projektu. Tym bardziej z wielką wdzięcznością patrzymy na emisję w formacie filmowym zarejestrowanego spektaklu teatralnego w reżyserii Marioli Daszkiewicz-Konopczyńskiej, którego inicjatorem była ówczesna dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP insp. dr hab. Iwona Klonowska.

Serdecznie zapraszamy do lektury oraz obejrzenia przedstawienia.

 

zdjęcie pływalni z zewnątrz Władze uczelni dążą do szybkiego uruchomienia kompleksu basenowego na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

teczka z długopisem

Miło nam poinformować, że zostało podpisane Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Uniwersytetem Szczecińskim. Podpisany dokument określa warunki współpracy między podmiotami.

plakat

Policjanci, słuchacze  i pracownicy  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, kolejny raz stawili się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddając osocze i krew. Wśród krwiodawców, nie zabrakło osób, które pierwszy raz zdecydowały się oddać dary życia.

szczepienie 24 marca 2021 roku rozpoczęła się ogólnopolska akcja szczepień kolejnej grupy osób w Polsce tj. służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Najskuteczniejszym sposobem na walkę z koronawirusem jest przyjęcie szczepionki.

Siedzący przedstawiciele obu uczelni Miło nam poinformować, że zostało podpisane nowe Porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Podpisany dokument określa warunki współpracy między uczelniami.

plakat informacyjny

W dniu 23 marca 2021 r. o godzinie 17:00 odbyła się pierwsza prelekcja w ramach cyklu wykładów „Spotkania z kryminalistyką”, organizowanego przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pt. „Analiza Śladów Krwawych – perspektywa naukowca i kryminalistyka”.

plakat W czasie pandemii oddanie osocza nabrało jeszcze większego znaczenia. Policjanci i słuchacze z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie doskonale to rozumieją. To bezcenny dar dla tych, którzy najbardziej go potrzebują.

teczka z długopisem Miło nam poinformować, że zostało podpisane nowe Porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Podpisany dokument określa warunki współpracy między podmiotami.

plakat konferencji zawierający tytuł oraz datę konferencji Instytut Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych  Wyższej Szkoły Policji zorganizował w dniu 17 marca br. międzynarodową konferencję online pt. „Krajobraz cyberprzestępczości w dobie Covid-19”.

Okładka pracy doktorskiej III miejsce w kategorii pracy doktorskiej za dysertację pt. Nielegalna produkcja alkoholu – problematyka prawno-kryminalistyczna, zajęła mł. asp. dr Edyta Mucha z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w ogólnopolskim konkursie Szefa ABW.

https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1535,Wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-Szefa-ABW-na-najlepsza-prace-doktorska-magisters.html

 

 

Funkcjonariuse przed autokarem HDk Po raz kolejny słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie podzielili się najcenniejszym darem, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi.

policja Według informacji Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) Polska jest wśród państw, których obywatele najrzadziej zgłaszali przestępstwa, przemoc lub wandalizm w swojej okolicy. "Niewątpliwie duża w tym zasługa służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku, zwłaszcza polskiej Policji" - ocenił rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

Plakat na konferencję Instytut Nauk Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizował międzynarodową konferencję online pt. „Edukacja w pandemii. Nowe zjawiska, zagrożenia i szanse. Perspektywa edukacji (nie tylko) służb państwowych”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji — Mariusz Kamiński, a Komendant Główny Policji — gen. insp. Jarosław Szymczyk objął funkcję przewodniczącego komitetu honorowego.