Herb Polski  Policja

Ważnym aspektem funkcjonowania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi. W ramach tych działań 24 maja 2019 r. w szczycieńskiej Uczelni wizytę odbywali znamienici goście, a mianowicie  Jego Ekscelencja Pan Ovidiu Dranga – Ambasador Rumunii w RP oraz Pan Tudor Costin – Attaché Spraw Wewnętrznych Ambasady Rumunii w RP.

21 maja 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Bronisława Geremka w Suwałkach odbyła się konferencja pod patronatem Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. "Policja Państwowa - inspiracja i wzór w służbie państwu i jego obywatelom”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku mł. insp. Jacek Kumpiałowski oraz wykładowcy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, a także licznie zaproszeni goście.

senatorowie

21 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 12 uchwał. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

W dniach 20 – 24 maja 2019 r. ma miejsce międzynarodowe szkolenie CEPOL pt: „Traficking in Human Beings - multidisciplinary approach”, którego gospodarzem jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Uczestnikami szkolenia są przedstawiciele Policji, Prokuratury, Sądów oraz Ministerstw Sprawiedliwości z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wśród zaproszonych ekspertów z 3 krajów UE znajdują się, m.in.  przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu - LaStrada oraz Policji.

uczestnicy spotkania

W ramach programu Erasmus+ uczelnie mogą m.in. prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. Korzystając z tej możliwości, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie gościła przedstawicieli Akademii Korpusu Policji w Bratysławie.

uczestnicy odprawy

W dniu 14 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas odprawy kadry kierowniczej, miało miejsce uroczyste wręczenie wyróżnień funkcjonariuszom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

wynik walki W niedzielę 12 maja 2019 r. w Poznaniu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w Jujitsu Brazylijskim. Na starcie zawodów stanęło około 300 zawodników reprezentujących uczelnie wyższe z całego kraju. W tym gronie nie zabrakło również studentów WSPol Szczytno.

osoby pozują do zdjęcia W ramach programu Erasmus+ uczelnie mogą m.in. prowadzić wymianę studentów i pracowników. Korzystając z tej możliwości, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie gościła przedstawiciela Zawodowej Wyższej Szkoły Policji Landu Brandenburgia w Oranienburgu.

8 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych. Uroczystego otwarcia szkolenia w imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra hab. Marka Fałdowskiego, dokonał mł. insp. Andrzej Pawłowski - Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

przemawiajacy Kanclerz WSPol 7 maja 2019 r. w Auli im. insp. P.P. dra praw W. M. Sobolewskiego miała miejsce uroczystość, która zakończyła ponad 6-miesięczne szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a rozpoczęła dalszą drogę kariery zawodowej funkcjonariuszy w jednostkach macierzystych. W imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra hab. Marka Fałdowskiego, zakończenia szkolenia dokonał mł. insp. Andrzej Pawłowski – Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Goście oraz Kierownictwo WSPol W dniach 6-7 maja 2019 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie gościła profesora Chrisa Escridge’a z Uniwersytetu w Nebrasce (USA). Celem wizyty było przeprowadzenie wykładów z zakresu kryminologii dla studentów Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz spotkanie z Kierownictwem Uczelni.

uczestnicy odprawy W dniu 6 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas odprawy kadry kierowniczej miało miejsce uroczyste wręczenie gratulacji z okazji uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz podziękowania za wieloletnią służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

zawodniczki na podium Z Akademickich Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym studentki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przywiozły 3 medale. Impreza odbyła się w dniach 3-5 maja 2019 r. w Katowicach.

zawodnicy na podium Podinsp. Maciej Wojciechowski - starszy wykładowca Zakładu Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w ciągu niespełna dwóch tygodni z powodzeniem rywalizował w dwóch dużych biegach organizowanych pod patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka.

pielegniarka podniera krew policjantowi Ponad 11 litrów krwi zebrano podczas jednodniowej akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 25 policjantów, pracowników oraz słuchaczy Uczelni, podzieliło się najcenniejszym darem jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi.

senatorowie 26 kwietnia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 4 uchwały. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

osoby zebrane na uroczystości W dniu 26 kwietnia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas odprawy kadry kierowniczej miało miejsce uroczyste wręczenie gratulacji z okazji awansów oraz podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

siedzący funkcjonariusze tylem 25 kwietnia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Wizyta przedstawicieli zagranicznych uczelni w WSPol W ramach programu Erasmus+ uczelnie mogą m.in. prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. Korzystając z tej możliwości, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie gościła przedstawicieli uczelni z Rumunii oraz Słowacji.

Spotkanie Komendanta-Rektora ze słuchaczami 20 policjantów odbywa w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dwutygodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i realizacją akcji i operacji policyjnych. W trakcie kursu Komendant-Rektor spotkał się z uczestnikami.

Komendant-Rektor przemawia na świątecznym spotkaniu w WSPol Święta Wielkanocne to czas szczególny, czas zadumy i refleksji, czas radosnego oczekiwania w rodzinnej atmosferze na Zmartwychwstanie Pańskie. Z tej okazji, w dniu poprzedzającym Triduum Paschalne odbyło się spotkanie wielkanocne społeczności akademickiej oraz zaproszonych gości.

W ramach porozumienia o współpracy między naszą Uczelnią a Państwową Wyższą Szkołą Policji w Saint-Cyr-au-Mont-d’Or odbył się wyjazd naszych studentów do Francji. Opiekunem grupy była podinsp. Anna Ćwiklińska.

W sobotę 13 kwietnia 2019 r.  w Krakowie odbył się drugi w tym roku Puchar Polski  w Jujitsu. Na starcie zawodów stanęło około 400 zawodników z całej Polski, w tym dwie studentki WSPol Szczytno.

odiwedzający nasza Uczelnie Jakim zapleczem dydaktyczno-sportowym dysponujemy? Jak wyposażone są laboratoria? Jakie są zasady rekrutacji na studia, a także jakie perspektywy zawodowe czekają na Ciebie po studiach? Co robią nasi studenci w czasie wolnym? Odpowiedzi na te i inne pytania można było uzyskać odwiedzając naszą Uczelnię podczas Dnia Otwartego.

Profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - prof. zw. dr hab. dr h. c. Emil Pływaczewski znalazł się w gronie 11 osób z całego świata, które weszły w skład jury przyznającego najważniejszą na świecie nagrodę w dziedzinie kryminologii – Sztokholmską Nagrodę w Kryminologii, zwaną „Noblem kryminologicznym”.