Herb Polski  Policja 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie w ramach kolejnej edycji Dnia Przedsiębiorczości odwiedzili tradycyjnie już naszą Uczelnię. Ogólnopolski program organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem projektu jest wspieranie młodych ludzi w podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

19 marca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 201 policjantów rozpoczęło swoje pierwsze policyjne szkolenie. Uroczystego otwarcia kursu dokonał insp. dr. hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W dniach 18-22 marca 2019 r. w ramach porozumienia o współpracy między naszą Uczelnią a Państwową Wyższą Szkołą Policji w Saint-Cyr-au-Mont-d’Or gościmy studentów francuskiej uczelni. Opiekunem grupy jest asp. sztab. Gilles Garin. Podczas pięciodniowego pobytu, studenci będą mieli możliwość m.in. zapoznania się ze strukturą i funkcjonowaniem WSPol oraz odwiedzenia CSSG w Kętrzynie i KPP w Szczytnie.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Policja zyskała 273 oficerów. Aktu mianowania poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię dokonali: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. W ceremonii wzięło udział wielu znamienitych gości na czele z: Panem Mateuszem Morawieckim – Prezesem Rady Ministrów, Panem Joachimem Brudzińskim – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Panem Ministrem Jarosławem Zielińskim – Sekretarzem Stanu w MSWiA.

W dniach 14-15 marca 2019 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja przedstawicieli organów ścigania w ramach Cyklu Europejskiej Polityki/EMPACT, związana z tematyką Przestępczości samochodowej i kompetencji organów ścigania oraz Ewaluacją JOINT ACTION DAY (JAD) – Dzień Współdziałania Mobile i przygotowania do JAD Mobile 2.

W dniu 13 marca 2019 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży odbyła się XIX Giełda pomysłów na życie, na której swoją ofertę edukacyjną zaprezentowała m.in. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Celem corocznego przedsięwzięcia jest pomoc przyszłym maturzystom w podjęciu wyboru dotyczącego dalszego kierunku edukacji.

Dnia 8 marca  2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie obchodzony był Dzień Kobiet, w którym to insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie złożył serdeczne życzenia wszystkim Paniom pracującym, studiującym i pełniącym służbę w WSPol.

W dniu 6 marca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli Wspólnego Centrum Szkoleniowego Organów Ścigania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii. Organizatorem i gospodarzem przedsięwzięcia była nasza Uczelnia we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

5 marca 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 13 uchwał. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

W dniu 5 lutego 2019 r. Postanowieniem Pana Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr hab. Waldemar Zubrzycki – nauczyciel akademicki Zakładu Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Służby Kryminalnej WBW WSPol w Szczytnie uzyskał tytuł naukowy profesora nauk społecznych.

W dniu 25 lutego 2019 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyła się IV konferencja naukowa „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”. Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra hab. Marka Fałdowskiego reprezentowała mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska – Dziekan Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych WSPol.

16 lutego 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uroczyście zainaugurowano rozpoczęcie studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym”. Studia są wspólnym przedsięwzięciem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie — skierowane są do osób przewidywanych do zajmowania stanowisk zarządczych oraz piastujących funkcje kierownicze w strukturach administracji państwowej oraz w służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

W dniu 15 lutego 2019 r. zakończył się X Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w piłce halowej im. podkom. Andrzeja Struja. W 3 dniowych zmaganiach, w których udział wzięło ponad 100 drużyn z kilkunastu krajów reprezentacja Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zajęła miejsce między 9 a 16 w kategorii mężczyźni 35+.

Blisko 14 litrów krwi zebrano podczas jednodniowej akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 31 policjantów, pracowników oraz słuchaczy Uczelni podzieliło się najcenniejszym darem jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi.

8 stycznia 2019 r. w Auli im. insp. P.P. dra praw. W. M. Sobolewskiego miała miejsce uroczystość, która zakończyła ponad 6 miesięczne szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a rozpoczęła dalszą drogę kariery zawodowej funkcjonariuszy w jednostkach macierzystych. W imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra Marka Fałdowskiego zakończenia szkolenia dokonał nadkom. dr Jarosław Kamiński – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kto z nas nie lubi niespodzianek? Zapewne nie znajdzie się  taka osoba. Czy musi być okazja, by komuś sprawić radość? Zdecydowanie NIE! Słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie udowadniają to bardzo często organizując, m.in.  koleżeńskie zbiórki  zabawek, gier, artykułów papierniczych, które następnie przekazują dzieciom – podopiecznym szpitali, fundacji, stowarzyszeń. Kogo tym razem odwiedzili?

W dniu 31 stycznia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas odprawy kadry kierowniczej, uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę podinsp. Adama Macocha – starszego wykładowcę Zakładu Cyberbezpieczeństwa Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

28 stycznia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się pierwsza w tym roku edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych. W imieniu Komendanta-Rektora WSPol insp. dra Marka Fałdowskiego otwarcia szkolenia dokonała mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska – Dziekan Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych WSPol.

9 stycznia 2019 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP),  w ramach kończącego się rocznego przewodniczenia Forum Edukacyjnemu Służb Mundurowych (FESM), była gospodarzem spotkania, w którym jednogłośną decyzją przedstawicieli sygnatariuszy Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych status nowego członka Forum uzyskała Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Blisko 100 funkcjonariuszy Policji zdało w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie egzamin, dzięki któremu dołączą do grona oficerów polskiej Policji.

Podczas Narady Rocznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Komendant-Rektor insp. dr Marek Fałdowski podsumował działalność Uczelni w minionym, 2018 roku.

W dniu rozpoczynającym egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie tj. 16 stycznia 2019 r. insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol oraz delegacja funkcjonariuszy szkolenia (edycja SASW-3/18) oddali cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć.

W dniu 15 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie szkolenia zawodowego podstawowego dla 200 słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W imieniu Komendanta-Rektora WSPol insp. dra Marka Fałdowskiego otwarcia kursu dokonała mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska – Dziekan Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych WSPol.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzorujący Policję Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, jego zastępcy nadzorujący poszczególne piony a także przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski byli zgodni. Rok 2018 był dla polskiej Policji bardzo udany.

Podsumowując 2018 rok można stwierdzić, że Polska to spokojny i bezpieczny kraj na tle innych państw europejskich. Liczby, tabele i wykresy towarzyszące rocznym podsumowaniom są powodem do dumy z poprawiających się w ogromnej większości danych związanych z bezpieczeństwem naszych obywateli, stanowiąc jednocześnie wyzwanie do dalszej pracy. Robimy wszystko, by liczby przestępstw, pokrzywdzonych, strat, wypadków i ich ofiar były coraz niższe. Za każdą z nich bowiem kryje się ludzka krzywda. Najwyższa od 1990 roku ocena naszej pracy oraz poczucie bezpieczeństwa Polaków są dla nas wyrazem uznania, za które dziękujemy. Obiecujemy, że nie spoczniemy w podejmowaniu wysiłków na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa w Polsce.