Herb Polski

Powstaniec z bronią „Po pięciu blisko latach nieprzerwanej i twardej walki prowadzonej w podziemiach konspiracji stajecie dziś otwarcie z bronią w ręku, by Ojczyźnie przywrócić Wolność" – głosiło powstańcze wezwanie. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17:00. Do walki przystąpiło ok. 50 tys. żołnierzy Armii Krajowej. Głównym celem było wyzwolenie Warszawy spod okupacji niemieckiej, zanim do miasta wkroczą żołnierze Armii Czerwonej.

Funkcjonariusz oddający krew W tym trudnym czasie – okresie pandemii koronowirusa –  nie zapominamy o tych, którzy potrzebują pomocy drugiego człowieka. Dla wielu 450 ml krwi może być ostatnim ratunkiem – dającym szanse na dalsze życie lub powrót do zdrowia. W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie podczas jednodniowej akcji HDK zebrano ponad 19 litrów krwi.

Komendant Główny Policji Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk dziękuje wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom, Pracownikom Policji, Policyjnym Emerytom i Rencistom, Przedstawicielom Związków Zawodowych oraz Stowarzyszeń i Fundacji za ich codzienną służbę i pracę oraz nieustającą gotowość do działania. Przypomina o szczególnym jubileuszu – 95. rocznicy utworzenia Policji Kobiecej i kieruje słowa uznania do wszystkich funkcjonariuszek i pracownic cywilnych.

funkcjonariuszki oraz mężczyzna trzymający symboliczny czek Życzenia, gratulacje, wyrazy wdzięczności. Wiele miłych słów, w tym od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, zostało skierowanych do funkcjonariuszy i pracowników Policji podczas Centralnych Obchodów Święta Policji, które odbyły się 25 lipca 2020 r. przed siedzibą Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie. Z tej wyjątkowej okazji skorzystała insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która przekazała przewodniczącemu Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nadinsp. w st. spocz. Władysławowi Padło symboliczny czek od uczestników II Biegu Charytatywnego.

certyfikat biegu Pasja, zdrowy tryb życia, a może szczytny cel? Jakiekolwiek były powody uczestnictwa w naszym Wirtualnym Biegu Charytatywnym wszystkim, którzy wzięli w nim udział należą się serdecznie podziękowania. Każdy, kto wpłacił cegiełkę na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach jest zwycięzcą. A do wygrania była wspaniała nagroda – satysfakcja z okazanego wsparcia, a także z pewnością nie jeden uśmiech na twarzach podopiecznych Fundacji.

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez MSWiA, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Funkcjonariusze i pracownicy przekazują koce Na los zwierząt – pupili domowych – psów, kotów wpływ mają ich właściciele. Okres wakacyjny sprawia, że część niestety nieodpowiedzialnych ludzi przed wyjazdem na urlop porzuca lub oddaje do schroniska swojego czworonożnego „przyjaciela”. Przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odwiedzili miejscowe schronisko, by „psi los” zwierząt nie był taki zły.

1 lipca obchodzony był Międzynarodowy Dzień Psa. Funkcjonariusze i pracownicy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 3 lipca br. odwiedzili ze skromnymi prezentami schronisko dla zwierząt „Cztery Łapy” w Szczytnie.

insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz płk SG Adam Pacuk – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej

23 czerwca 2020 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w ramach  Porozumienia o współpracy zawartego w 2018 r., podpisano Harmonogram współpracy na 2020 rok pomiędzy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie a Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

Harmonogram współpracy podpisała insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz płk SG Adam Pacuk – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. W trakcie wizyty omówione zostały także obszary szkoleniowe oraz zamierzenia i wspólne plany do realizacji.

UWAGA SŁUCHACZE !!!

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka odwołane zostały wszystkie realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia szkoleniowe.

Mając na względzie potrzeby jednostek organizacyjnych Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie uzyskała zgodę na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć doskonalenia zawodowego centralnego, które zgodnie z założeniami organizacyjno-programowymi będą realizowane w trybie kształcenia na odległość:

  1. Kurs doskonalenia zawodowego dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej realizowany w systemie kształcenia na odległość.
  2. Kurs doskonalenia zawodowego dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego w Policji w systemie kształcenia na odległość.
  3. Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie działań w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów ukierunkowanej na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji realizowany w systemie kształcenia na odległość.
  4. Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe realizowane w systemie kształcenia na odległość.

UWAGA KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI !!!

Informujemy, że Komendant Główny Policji wznowił prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Wszelkie informacje o rekrutacji do służby w Policji znajdą Państwo na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii (zagrożenie wirusem SARS-CoV-2) kandydaci przystępujący do etapu szkolnego tj. test wiedzy i test sprawności fizycznej w ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, zobowiązani są do posiadania własnych maseczek ochronnych.

Premier z MInistrem SWiA – Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Biblioteka WSPol

W związku z czasową dezaktywacją kart wejściowych do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz ograniczoną działalnością Biblioteki WSPol zarejestrowani czytelnicy będą mogli od dnia 2 czerwca 2020 r. zwracać lub ewentualnie wypożyczać książki po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem Wypożyczalni, który odbierze zwracane pozycje lub zrealizuje zamówienie w wyznaczonym terminie przy bramie nr 1 WSPol (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego).

Telefony kontaktowe: 47 733 5425, 47 733 5691.

Jednocześnie informujemy, że preferowaną formą zwrotów jest przesyłka pocztowa na adres Biblioteki.

 

UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 913), zawieszenie kształcenia w naszej Uczelni:
1) na studiach;
2) na studiach podyplomowych;
3) w innych formach,

zostało przedłużone do dnia 30 września 2020 r.  

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000091301.pdf