Herb Polski  Policja

Posiedzenie Kolegium Uczelni 5 listopada 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce pierwsze posiedzenie Kolegium Uczelni Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w kadencji 2018-2022.

Uczestnicy szkolenia W dniach 22-24 października 2019 r. w m. Sielpia Wielka odbyło się szkolenie doskonalące dla instruktorów i przewodników psów służbowych. W przedsięwzięciu Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie reprezentowali funkcjonariusze Zakładu Badań nad Przestępczością i Terroryzmem Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol: kom. dr Mariusz Gąsiorowski oraz asp. dr Wojciech Olsztyn.

Logo WSPol

Oświadczenie WSPol

 

 

Senatorowie 22 października 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 8 uchwał. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

Plakat Mając na względzie potrzebę harmonizacji zadań organów ścigania odpowiedzialnych za zwalczanie przestępstw związanych z handlem ludźmi,  Instytut Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych w dniu 18 października 2019 roku  w ramach obchodów XIII Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi zorganizował seminarium naukowo–praktyczne.

Oficerowie prasowi Praktyczne sposoby współpracy z dziennikarzami, sprawne prowadzenie polityki informacyjnej w ramach codziennych zadań i budowanie pozytywnego wizerunku Policji to tylko niektóre z wielu zagadnień, które zgłębiali uczestnicy szkolenia dla oficerów prasowych.

oddający krew

Ponad 11 litrów krwi zebrano podczas jednodniowej akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 25 policjantów, pracowników oraz słuchaczy i studentów Uczelni, podzieliło się najcenniejszym darem jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi.

Uczestnicy 10 października 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych. Uroczystego otwarcia szkolenia w imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra hab. Marka Fałdowskiego, dokonała mł. insp. dr hab. Agata Tyburska – Prorektor ds. rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przemawia Prorektor ds. rozwoju 10 października 2019 r. w Auli im. insp. P.P. dra praw W. M. Sobolewskiego miała miejsce uroczystość, która zakończyła ponad 6-miesięczne szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a rozpoczęła dalszą drogę kariery zawodowej funkcjonariuszy w jednostkach macierzystych. W imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra hab. Marka Fałdowskiego, zakończenia szkolenia dokonała mł. insp. dr hab. Agata Tyburska – Prorektor do spraw rozwoju WSPol.

Uczestnicy uroczystości Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Policja zyskała 263 oficerów. Aktu mianowania poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię dokonali: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Uczestnicy wydarzenia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie rozpoczęła nowy rok akademicki 2019/2020 uroczystą inauguracją, która miała miejsce 4 października 2019 roku w Auli im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in.: Pani Iwona Arent – Poseł na Sejm RP, Pan Mirosław Sanek – Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pan Wojciech Maksymowicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji wraz z Pierwszym Zastępcą nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, Pan Bogusław Cichoń – Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz mjr SOP Paweł Olszewski – Komendant Służby Ochrony Państwa.

Uczestnicy uroczystości W  dniu 4 października 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie egzamin oficerski złożyło 74 funkcjonariuszy Policji.

Uczestnicy konferencji 3 października 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa pt. "Rola Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w procesie zarządzania bezpieczeństwem państwa". Konferencji przewodniczył insp. Tomasz Szymański – Zastępca Komendanta Głównego Policji.

W dniach 24–26 września 2019 r. 212 funkcjonariuszy Policji zdało egzamin, dzięki któremu dołączą do grona oficerów polskiej Policji.

Absolwenci sasw z wiązanką kwiatów W dniu rozpoczynającym egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie  tj. 24 września 2019 r. insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol oraz delegacja funkcjonariuszy szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (edycja SASW-2/19) oddali cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć.

Przemawiający 20 września 2019 r. w Gdyni zorganizowane zostały centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej połączone ze 100-leciem Odrodzenia Polskiej Skarbowości. W uroczystościach uczestniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Uczestnicy spotkania W tym tygodniu, po raz kolejny Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie zaszczycili obecnością zagraniczni goście. Dokładnie 20 września 2019 r. w naszej Uczelni przebywali delegaci z Huntsville w Teksasie. Celem wizyty była prezentacja zaplecza naukowo-dydaktycznego Uczelni.

absolwenci studiów podyplomowych W dniu 20 września 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol.

Uczestnicy spotkania W dniu 19 września 2019 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas odprawy kadry kierowniczej uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę podinsp. dr hab. Jacka Dworzeckiego – prodziekana ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

Uczestnicy seminarium W dniach 19-20 września 2019 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się jedenasta edycja seminarium pn. „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania  przestępczości ubezpieczeniowej”. Organizatorami przedsięwzięcia były: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji i Polska Izba Ubezpieczeń.