Herb Polski  Policja

PLAN PRACY BIURA KARIER
WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

 

Lp.

Planowany termin realizacji

Przedsięwzięcie

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

 

1

 Październik – grudzień 2018r.

Spotkanie z Samorządem Studenckim WSPol

 

asp. szt. Iwona Gadomska

 

 

 

 

2

Październik – grudzień 2018r

Warsztaty szkoleniowe

„Postaw na swoje kompetencje”

 

asp. szt. Iwona Gadomska

 

 

3

Październik – grudzień 2018r.

Badanie losów absolwentów WSPol po ukończeniu studiów

asp. szt. Iwona Gadomska 

 

4

Styczeń – marzec 2019

Warsztaty szkoleniowe

„ Jak Napisać CV oraz list motywacyjny”

asp. szt. Iwona Gadomska

Prowadząca: nadkom. Sylwia Królicka

 

5

Styczeń – marzec 2019

Spotkanie z Samorządem Studenckim WSPol

asp. szt. Iwona Gadomska

 

6

Styczeń – marzec 2019

Spotkania z przedstawicielem Policji, Straży Granicznej celem zapoznania z procedurami rekrutacji do służby , ścieżka rozwoju zawodowego oraz możliwości odbycia praktyk studenckich.

asp. szt. Iwona Gadomska

Spotkania będą odbywały się w różnych terminach.

7

Styczeń – marzec 2019

Badanie losów absolwentów WSPol po 6 miesiącach od ukończenia studiów

st.asp. Iwona Gadomska

asp. szt. Magdalena Figat

 

8

Kwiecień - czerwiec 2019

Udział w Targach Pracy

i Targach Edukacyjnych

asp. szt. Iwona Gadomska

podkom. Magdalena Figat

 

9

Kwiecień - czerwiec 2019

Spotkanie z samorządem Studenckim WSPol

asp. szt. Iwona Gadomska 

 

10

Kwiecień - czerwiec 2019

Warsztaty szkoleniowe

„Negocjacje z pracodawcą”

asp. szt. Iwona Gadomska

podkom. Magdalena Figat

 

 

 

 

11

Kwiecień - czerwiec 2019

Badanie losów absolwentów WSPol po ukończeniu studiów

st.asp. Iwona Gadomska

asp. szt. Magdalena Figat

 

12

Październik 2018- czerwiec 2019

Udzielanie porad indywidualnych- w trakcie dyżurów pełnionych przez członków Biura Karier WSPol 

Członkowie Biura Karier

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY BIURA KARIER

WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

 

Lp.

Planowany termin realizacji

Przedsięwzięcie

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Październik – grudzień 2017r.

 

 

 

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach

 

 

 

st. asp. Iwona Gadomska

 

- Uczestnictwo w konferencjach i inicjatywach organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

 

 

2

Październik – grudzień 2017r

Spotkanie z Samorządem Studenckim WSPol

st.asp. Iwona Gadomska

 

3

Październik – grudzień 2017r.

Badanie losów absolwentów WSPol po ukończeniu studiów

st. asp. Iwona Gadomska

asp. szt. Magdalena Figat

 

4

Styczeń – marzec 2018

Warsztaty szkoleniowe

„ Jak Napisać CV oraz listo motywacyjny”

st. asp. Iwona Gadomska

Prowadząca: podinsp. Marzena Przetak

 

5

Styczeń – marzec 2018

Spotkanie z Samorządem Studenckim WSPol

st.asp. Iwona Gadomska

 

6

Styczeń – marzec 2018

Warsztaty szkoleniowe

„Ometkuj emocje ”

st.asp. Iwona Gadomska

 

7

Styczeń – marzec 2018

Badanie losów absolwentów WSPol po 6 miesiącach od ukończenia studiów

st.asp. Iwona Gadomska

asp. szt. Magdalena Figat

 

8

Kwiecień - czerwiec 2018

Udział w Targach Pracy

i Targach Edukacyjnych

st.asp. Iwona Gadomska

asp. szt. Magdalena Figat

 

9

Kwiecień - czerwiec 2018

Spotkanie z samorządem Studenckim WSPol

st.asp. Iwona Gadomska

 

10

Kwiecień - czerwiec 2018

Warsztaty szkoleniowe

„Rozmowa o pracę a wizerunek własny. Budowanie marki osobistej”

st.asp. Iwona Gadomska

nadkom. Sylwia Królicka

 

11

Kwiecień - czerwiec 2018

Warsztaty szkoleniowe „ Twórcze rozwiązywane problemów”

st.asp. Iwona Gadomska

Prowadzący spotkanie: osoba zaproszona

 

12

Kwiecień - czerwiec 2018

Badanie losów absolwentów WSPol po ukończeniu studiów

st.asp. Iwona Gadomska

asp. szt. Magdalena Figat

 

13

Październik 2017- czerwiec 2018

Udzielanie porad indywidualnych- w trakcie dyżurów pełnionych przez członków Biura Karier WSPol 

Członkowie Biura Karier

 

 

 

PLAN PRACY BIURA KARIER

WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

Lp.

Planowany termin realizacji

Przedsięwzięcie

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Październik – grudzień 2016r.

 

 

 

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach

 

 

 

st. asp. Iwona Gadomska

asp. szt. Magdalena Figat

- Uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

 

- Warsztaty „Nowoczesne metody poszukiwania pracy”

 

2

Październik – grudzień 2016r

Spotkanie z Samorządem Studenckim WSPol

st.asp. Iwona Gadomska

 

3

Październik – grudzień 2016r.

Badanie losów absolwentów WSPol po ukończeniu studiów

st. asp. Iwona Gadomska

asp. szt. Magdalena Figat

 

4

Styczeń – marzec 2016

Warsztaty szkoleniowe

„ Jak Napisać CV oraz listo motywacyjny”

st. asp. Iwona Gadomska

Prowadząca: podinsp. Marzena Przetak

 

5

Styczeń – marzec 2016

Spotkanie z Samorządem Studenckim WSPol

st.asp. Iwona Gadomska

 

6

Styczeń – marzec 2016

Warsztaty szkoleniowe

„Stres i inne emocje towarzyszące poszukiwaniu pracy”

st.asp. Iwona Gadomska

 

7

Styczeń – marzec 2016

Badanie losów absolwentów WSPol po 6 miesiącach od ukończenia studiów

st.asp. Iwona Gadomska

asp. szt. Magdalena Figat

 

8

Styczeń – marzec 2016

Spotkania z przedstawicielem Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej celem zapoznania z procedurami rekrutacji do służby , ścieżka rozwoju zawodowego oraz możliwości odbycia praktyk studenckich.

st.asp. Iwona Gadomska

nadkom. Sylwia Królicka

nadkom. Zbigniew Kaczorowski

Spotkania będą odbywały się w różnych terminach.

9

Kwiecień - czerwiec 2016

Udział w Targach Pracy

i Targach Edukacyjnych

st.asp. Iwona Gadomska

asp. szt. Magdalena Figat

 

10

Kwiecień - czerwiec 2016

Spotkanie z samorządem Studenckim WSPol

st.asp. Iwona Gadomska

 

11

Kwiecień - czerwiec 2016

Warsztaty szkoleniowe

„Rozmowa o pracę a wizerunek własny. Budowanie marki osobistej”

st.asp. Iwona Gadomska

nadkom. Sylwia Królicka

 

12

Kwiecień - czerwiec 2016

Warsztaty szkoleniowe „ Twórcze rozwiązywane problemów”

st.asp. Iwona Gadomska

Prowadzący spotkanie: osoba zaproszona

 

13

Kwiecień - czerwiec 2016

Spotkania z przedstawicielem Straży Granicznej celem zapoznania z procedurami rekrutacji do służby, ścieżka rozwoju zawodowego oraz możliwości odbycia praktyk studenckich.

st.asp. Iwona Gadomska

asp. szt. Magdalena Figat

 

Spotkanie zaplanowane na Lotnisku w Szymanach

14

Kwiecień - czerwiec 2016

Badanie losów absolwentów WSPol po ukończeniu studiów

st.asp. Iwona Gadomska

asp. szt. Magdalena Figat

 

15

Październik 2015- czerwiec 2016

Udzielanie porad indywidualnych- w trakcie dyżurów pełnionych przez członków Biura Karier WSPol 

Członkowie Biura Karier

 

 

 


 Plan pracy Biura Karier 2015/2016

Lp.

Planowany termin realizacji

Przedsięwzięcie

Osoba odpowiedzialna

Osoba wspierająca

Uwagi

1.

Październik-grudzień 2015 r.

Spotkanie z Samorządem Studenckim WSPol

insp. dr hab. Izabela Nowicka Prorektor ds. studenckich WSPol

 

podkom. Katarzyna Czepirska koordynator

podinsp. Anna Królikowska

nadkom. Agnieszka Bonus – Dzięgo

kom. Sylwia Królicka
podkom. Paweł Karabela

dr Tomasz Łachacz

kom. Zbigniew Kaczorowski

-

-

2.

Październik-grudzień 2015 r.

Badanie losów absolwentów WSPol po ukończeniu studiów

 

podkom. Katarzyna Czepirska-koordynator

podinsp. Anna Królikowska

nadkom. Agnieszka Bonus – Dzięgo

kom. Sylwia Królicka
podkom. Paweł Karabela

dr Tomasz Łachacz

kom. Zbigniew Kaczorowski

 

-

3.

Październik-grudzień 2015 r.

Pisanie CV- instruktaż

podkom. Katarzyna Czepirska koordynator

Prowadzący spotkanie –
podinsp. dr Marzena Przetak

 

-

4.

Październik-grudzień 2015 r.

Warsztaty szkoleniowe „Autoprezentacja”

 

podkom. Katarzyna Czepirska koordynator

Prowadzący:
podinsp. Anna Królikowska

nadkom. Agnieszka Bonus-Dzięgo

 

-

-

5.

Styczeń – marzec 2016 r.

Spotkanie z Samorządem Studenckim WSPol

insp. dr hab.Izabela Nowicka Prorektor ds. studenckich WSPol

 

podkom. Katarzyna Czepirska- koordynator

podinsp.Anna Królikowska

nadkom.Agnieszka Bonus – Dzięgo

kom.Sylwia Królicka
podkom.Paweł Karabela

dr Tomasz Łachacz

kom.Zbigniew Kaczorowski

-

-

5.

Styczeń – marzec 2016 r.

Spotkanie z doradcą zawodowym

 

podkom.Katarzyna Czepirska koordynator

prowadzący spotkanie – osoba zaproszona

-

-

6.

Styczeń – marzec 2016 r.

Badanie losów absolwentów WSPol po 6 miesiącach od ukończenia studiów

 

insp. dr hab. Izabela Nowicka Prorektor ds. studenckich WSPol

 

Prorektor ds. studentów

podkom. Katarzyna Czepirska koordynator

podinsp.Anna Królikowska

nadkom.Agnieszka Bonus – Dzięgo

kom.Sylwia Królicka
podkom.Paweł Karabela

dr Tomasz Łachacz

kom. Zbigniew Kaczorowski

 

-

-

7.

Styczeń – marzec 2016 r.

Warsztaty szkoleniowe „Poznaj swoje mocne strony”

 

podkom.Katarzyna Czepirska koordynator

prowadzący spotkanie – osoba zaproszona

-

-

8.

Kwiecień – czerwiec

Warsztaty szkoleniowe „Radzenie sobie z emocjami w pracy”

podkom.Katarzyna Czepirska koordynator

prowadzący spotkanie – osoba zaproszona

-

-

9.

Kwiecień – czerwiec

„Dopalacze”

podkom.Katarzyna Czepirska koordynator

prowadzący spotkanie – osoba zaproszona

-

-

10.

Kwiecień – czerwiec 2016 r.

Spotkanie z Samorządem Studenckim WSPol

insp. dr hab. Izabela Nowicka Prorektor ds. studenckich WSPol

 

podkom.Katarzyna Czepirska koordynator

podinsp..Anna Królikowska

nadkom.Agnieszka Bonus – Dzięgo

kom.Zbigniew Kaczorowski

nadkom.Sylwia Królicka
podkom.Paweł Karabela

dr Tomasz Łachacz

-

-

11.

Kwiecień – czerwiec 2016 r.

Udział w Targach Pracy i Targach Edukacyjnych

Członkowie Biura Karier

 

-

-

12.

Kwiecień – czerwiec 2016 r.

Spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych m. in. Policji celem zapoznania z procedurami rekrutacji do służby, przedstawienia możliwości na etatach mundurowych i cywilnych, ścieżki rozwoju zawodowego oraz możliwości odbycia praktyk studenckich.

podkom.Katarzyna Czepirska koordynator

 

prowadzący spotkanie – osoba zaproszona

-

-

13.

Kwiecień – czerwiec 2016 r.

Spotkanie z Samorządem Studenckim WSPol

 

insp. dr hab. Izabela Nowicka Prorektor ds. studenckich WSPol

 

podkom. Katarzyna Czepirska-koordynator

podinsp.Anna Królikowska

nadkom.Agnieszka Bonus – Dzięgo

kom.Zbigniew Kaczorowski

nadkom.Sylwia Królicka

podkom.Paweł Karabela

dr Tomasz Łachacz

-

-

14.

Październik 2015 r. – czerwiec 2016 r.

Udzielanie porad indywidualnych -

w trakcie dyżurów pełnionych przez członków Biura Karier WSPol – zgodnie z harmonogramem

podkom.Katarzyna Czepirska koordynator

podinsp.Anna Królikowska

nadkom.Agnieszka Bonus – Dzięgo

kom.Zbigniew Kaczorowski

nadkom.Sylwia Królicka
podkom.Paweł Karabela

dr Tomasz Łachacz

-

-

Word do pobraniaPlan pracy do pobrania

Opr. podkom. Katarzyna Czepirska

 

Harmonogram dyżurów w Biurze Karier  2015/2016

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Miesiąc

 

Godziny dyżuru

 

1

dr Tomasz Łachacz

Styczeń 2016 r.

 

12.35 -14.15

2

podkom. Katarzyna Czepirska

 

Listopad 2015 r.

Grudzień 2015 r.
Luty 2016 r.

 

16.00 – 17.00

3

kom. Zbigniew Kaczorowski

 

Marzec 2016 r.

 

16.00 – 17. 00

 

4

 

podkom. Paweł  Karabela

 

Kwiecień 2016 r.

 

16.00-17.00

 

5

 

nadkom. Sylwia Królicka

 

Maj 2016 r.

 

16.00  - 16.45

 

6

 

nadkom. Agnieszka Bonus – Dzięgo

 

Czerwiec 2016 r.

16.00 – 16. 45

7

podinsp. Anna Królikowska

Czerwiec  2016 r.

16.00 – 16. 45

 

Dyżury będą pełnione raz w miesiącu (dokładna data do uzgodnienia z osobą dyżurującą za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Word do pobraniaHarmonogram dyzurów do pobrania