Zamówienia publiczne - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 tel. 89 621 59 00 fax: 89 621 53 54

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Archiwa

Filtr 

 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 17.1/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły

  17.1/SZiT/19


  Cena wybranej oferty (łącznie z podatkiem VAT) wynosi:
  4 615,45  zł



  38652100-1

  38653400-1

  31224400-6 

  Dostawa projektorów, ekranów projekcyjnych i kabli

  więcej>>



 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PN 18/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły

  18/SZiT/19


  32300000-6

  dostawa telewizorów



 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PN 17.1/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
  NR 17.1/SZiT/19 poniżej
  221 000 euro

  38652100-1 38653400-1 31224400-6

  Dostawa projektorów, ekranów projekcyjnych i kabli

  więcej >>



 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 12.2/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły

  12.2/SZiT/19


  Cena wybranej oferty (łącznie z podatkiem VAT) wynosi:
  67 660,00  zł



  339113100-8

  Dostawa foteli

  więcej>>



 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 18/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
  NR 18/SZiT/19 poniżej
  221 000 euro

  32300000-6

  dostawa telewizorów

  do

  30.08.2019r.

  do godz. 12:00
  więcej >>



 • OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 17.1/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
  NR 17.1/SZiT/19 poniżej
  221 000 euro

  38652100-1 38653400-1 31224400-6

  Dostawa projektorów, ekranów projekcyjnych i kabli

  30.08.2019r. o godz. 11:00 więcej >>



 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

   

  Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły

  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

  do

  27.08.2019r.

  do godz. 14:00
  więcej >>



 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PN 03/DW/19

   

   

  Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
  NR 03/DW/19 poniżej
  221 000 euro


  30197630-1


  Dostawa materiałów poligraficznych

  więcej >>



 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NR 16.1/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny
  Wartość zamówienia
  Wspólny słownik zamówień (CPV)
  Przedmiot zamówienia
  Szczegóły

  16.1/SZiT/19

  Ogłoszenie
  zamieszczono w
  Biuletynie Zamówień
  Publicznych
  pod numerem

  510173418-N-2019
  poniżej
  221 000 euro


  18412000-0  18820000-3 18812400-8 18412200-2

  Dostawa odzieży sportowej więcej >>



 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NR 16.1/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
  NR 16.1/SZiT/19 poniżej
  221 000 euro
  18412000-0  18820000-3 18812400-8 18412200-2

  Dostawa odzieży sportowej

  więcej>>



 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 15/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły

  15/SZiT/19


  Cena wybranej oferty (łącznie z podatkiem VAT) wynosi:
  14 260,01  zł



  39112000-0

  39141300-5

  39121200-8

  39141000-2

  45223821-7

  Dostawa mebli wraz z montażem

  więcej>>



 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 03/DŁiOI/19

   

   

  Nr referencyjny
  Wartość zamówienia
  Wspólny słownik zamówień (CPV)
  Przedmiot zamówienia
  Termin składania ofert
  Szczegóły
  03/DŁiOI/19
  Ogłoszenie
  zamieszczono w
  Biuletynie Zamówień
  Publicznych
  pod numerem

  510173363-N-2019

  ZADANIE NR 1
  Cena wybranej oferty
  (łącznie z podatkiem VAT) wynosi:
  206786,37zł

  ZADANIE NR 2
  Cena wybranej oferty
  (łącznie z podatkiem VAT) wynosi:
  43676,04zł

  30213300-8
  32420000-3

  dostawa komputerów i przełączników sieciowych

  25.07.2019r. o godz. 11:00 więcej >>



 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NR 17/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny
  Wartość zamówienia
  Wspólny słownik zamówień (CPV)
  Przedmiot zamówienia
  Szczegóły

  17/SZiT/19

  Ogłoszenie
  zamieszczono w
  Biuletynie Zamówień
  Publicznych
  pod numerem

  510172364-N-2019

  poniżej
  221 000 euro


  38652100-1

  38653400-1

  31224400-6

  Dostawa projektorów, ekranów projekcyjnych i kabli więcej >>



 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NR 17/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
  NR 17/SZiT/19 poniżej
  221 000 euro
  38652100-1 38653400-1 31224400-6

  Dostawa projektorów, ekranów projekcyjnych i kabli

  więcej>>



 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PN 12.2/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
  NR 12.2/SZiT/19

  39113100-8


  Dostawa foteli

  więcej >>



 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 05/DŁiOI/19

  Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
  NR 05/DŁiOI/19 poniżej
  221 000 euro

  30231300-0

  dostawa monitorów interaktywnych

  do
  23.08.2019 r. do godz. 11:00
  więcej >>



 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NR 05.1/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny
  Wspólny słownik zamówień (CPV)
  Przedmiot zamówienia
  Szczegóły
  05.1/SZiT/19
  Ogłoszenie
  zamieszczono w
  Biuletynie Zamówień
  Publicznych
  pod numerem

  510168418-N-2019

  39512300-7, 39512500-9, 39512100-5, 39511100-8, 39513100-2, 39513200-3

  dostawa tekstyliów więcej >>



 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 16.1/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
  NR 16.1/SZiT/19 poniżej
  221 000 euro


  18412000-0  18820000-3 18812400-8 18412200-2

  Dostawa odzieży sportowej

  20.08.2019r. o godz. 11:00 więcej >>



 • OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 12.2/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
  NR 12.2/SZiT/19 poniżej
  221 000 euro


  39113100-8



  Dostawa foteli

  19.08.2019r. o godz. 11:00 więcej >>



 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W PN 13/SZiT/19

   

   

  Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Szczegóły
  NR 13/SZiT/19 poniżej
  221 000 euro


  39113100-8, 39112000-0.



  dostawa krzeseł oraz foteli

  więcej >>