Zamówienia publiczne - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 tel. 89 621 59 00 fax: 89 621 53 54

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zamówienia publiczne - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Kontakt

Email Drukuj PDF
Zespół do spraw Zamówień Publicznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. tel. MSWiA: 733 55 40; tel. miejski: (089) 621 52 81; fax: (089) 621 53 54; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO jestem świadom(-a), iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy  ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WSPol – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy wspierające WSPol w obsłudze informatycznej,

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celu lub wskazanym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,

6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych,

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

Poprawiony: wtorek, 29 maja 2018 07:10
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 03/DŁiOI/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 03/DŁiOI/19 poniżej
221 000 euro

30213300-8
32420000-3

dostawa komputerów i przełączników sieciowych

Pytania i zmiany do SIWZ z dnia 17.07.2019 r.

UWAGA!

Zmieniony załącznik nr 2.1 - formularz cenowy


do

25.07.2019r.

do godz. 11:00

więcej >>
Poprawiony: środa, 17 lipca 2019 11:28
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 14/SZiT/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 14/SZiT/19 poniżej
221 000 euro

39130000-2 39151000-5 39121100-7 39141300-5 39121200-8 45223821-7 39141000-2 39136000-4Dostawa  mebli biurowych wraz z montażem

18.07.2019 r. do godz.11.00 więcej >>
Poprawiony: czwartek, 18 lipca 2019 10:18
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 13/SZiT/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 13/SZiT/19 poniżej
221 000 euro


39113100-8, 39112000-0.dostawa krzeseł oraz foteli

11.07.2019 r. o godz. 11:00 więcej >>
Poprawiony: czwartek, 04 lipca 2019 06:45
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 11/SZiT/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 11/SZiT/19 poniżej
221 000 euro

39130000-2
39151000-5
39121100-7
39141100-3
39141300-5
39112120-0

dostawa mebli biurowych wraz z montażem

do

08.07.2019r.

do godz. 11:00
więcej >>
Poprawiony: środa, 26 czerwca 2019 08:34
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 05.1/SZiT/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 05.1/SZiT/19 poniżej
221 000 euro


39512300-7, 39512500-9, 39512100-5, 39511100-8, 39513100-2, 39513200-3.dostawa tekstyliów

25.06.2019 r. o godz. 11:00 więcej >>