Zamówienia publiczne - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 tel. 89 621 59 00 fax: 89 621 53 54

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zamówienia publiczne - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Kontakt

Email Drukuj PDF
Zespół do spraw Zamówień Publicznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. tel. MSWiA: 733 55 40; tel. miejski: (089) 621 52 81; fax: (089) 621 53 54; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO jestem świadom(-a), iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy  ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WSPol – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy wspierające WSPol w obsłudze informatycznej,

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celu lub wskazanym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,

6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych,

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

Poprawiony: wtorek, 29 maja 2018 07:10
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 27.4/SZiT/18

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 27.4/SZiT/18 poniżej
221 000 euro
18412000-0,
18820000-3,
18812400-8,
18412200-2.
dostawa odzieży sportowej 19.11.2018r. o godz. 11:00 więcej >>
Poprawiony: piątek, 09 listopada 2018 07:33
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 06/ZIRiGN/18

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 06/ZIRiGN/18 poniżej
221 000 euro

09300000-2, 09000000-3.

dostawy energii elektrycznej
na potrzeby Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

16.11.2018r. o godz. 11:00 więcej >>
Poprawiony: środa, 07 listopada 2018 09:28
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 32.1/SZiT/18

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 32.1/SZiT/18 poniżej
221 000 euro


18222200-3, 18331000-8, 18412800-8, 33711530-1, 37412340-4, 39514100-9.dostawa odzieży dla kelnerek oraz ratowników

13.11.2018 r. o godz. 11:00 więcej >>
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 03/DW/18

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 03/DW/18 poniżej
221 000 euro

30197630-1


dostawa materiałów poligraficznych

do

07.11.2018r.

do godz. 11:00
więcej >>
Poprawiony: piątek, 26 października 2018 09:01
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 28/SZiT/18

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 28/SZiT/18 poniżej
221 000 euro


18410000-6dostawa odzieży specjalnej

20.09.2018 r. o godz. 12:00 więcej >>