Zamówienia publiczne - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 tel. 89 621 59 00 fax: 89 621 53 54

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zamówienia publiczne - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Kontakt

Email Drukuj PDF
Zespół do spraw Zamówień Publicznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. tel. MSWiA: 733 55 40; tel. miejski: (089) 621 52 81; fax: (089) 621 53 54; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO jestem świadom(-a), iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy  ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WSPol – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy wspierające WSPol w obsłudze informatycznej,

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celu lub wskazanym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,

6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych,

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

Poprawiony: wtorek, 29 maja 2018 07:10
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 10/SZiT/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 10/SZiT/19 poniżej
221 000 euro


44410000-7 44163000-0 42131100-7 44165100-5 44411300-7 44411000-4 44411400-8


Dostawa materiałów hydraulicznych

03.06.2019 r. do godz. 12:00 więcej >>
Poprawiony: piątek, 24 maja 2019 05:57
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 07/SIR/19

Email Drukuj PDF
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 07/SIR/19 poniżej
5 548 000 euro


45314300-4
45316100-6

przebudowa oświetlenia zewnętrznego terenu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

do
03.06.2019 r. do godz. 11:00
więcej >>
Poprawiony: czwartek, 16 maja 2019 09:36
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 08/SZiT/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 08/SZiT/19 poniżej
221 000 euro

30190000-7
30192000-1
30197000-6
30191400-8


dostawa materiałów i sprzętu biurowego

 

Pytania i zmiany do SIWZ z dnia 17.05.2019 r.

UWAGA! Zmieniony  załącznik nr 2.3 -  formularz cenowy

 

do

27.05.2019 r.

do godz. 11:00


więcej >>
Poprawiony: piątek, 17 maja 2019 12:07
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 09/SZiT/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 09/SZiT/19 poniżej
221 000 euro

18830000-6
18820000-3
18812400-8
18812200-6
18443320-5 18443000-6
18318400-5
18113000-4
18223200-0
35113400-3
18234000-8
18235400-9
18412100-1
18220000-7
18143000-3
39514100-9
18424000-7


dostawa obuwia, odzieży ochronnej, rękawic, odzieży jednorazowej

28.05.2019r.

o godz. 11:00
więcej >>
Poprawiony: środa, 15 maja 2019 11:46
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 18/SŻ/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 18/SŻ/19 poniżej
221 000 euro
 42000000-6

dostawa i montaż wielozbiornikowej zmywarki z transportem koszowym

23.05.2019r.

o godz. 11:00
więcej >>
Poprawiony: wtorek, 14 maja 2019 07:54
 

Konkursu na odpłatną eksploatację automatów dystrybucyjnych do sprzedaży produktów spożywczych

Email Drukuj PDF

 

 

Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły

Konkursu na odpłatną eksploatację automatów dystrybucyjnych do sprzedaży produktów spożywczych

21.05.2019 r. o godz. 11:00 więcej >>
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 07/SZiT/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 07/SZiT/19 poniżej
221 000 euro

44400000-4
44191300-8
44191100-6
44221200-7
44176000-4
44521140-1
24910000-6
03411000-4

dostawa materiałów stolarskich i tarcicy

do

20.05.2019r.

do godz. 11:00
więcej >>
Poprawiony: piątek, 10 maja 2019 12:00
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 02/DW/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 02/DW/19 poniżej
221 000 euro


30197630–1, 30197644–2.dostawa materiałów poligraficznych

07.05.2019 r. o godz. 11:00 więcej >>
Poprawiony: piątek, 26 kwietnia 2019 10:25
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 05/SZiT/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 05/SZiT/19 poniżej
221 000 euro


39512300-7, 39512500-9, 39512100-5, 39511100-8, 39513100-2, 39513200-3.dostawa tekstyliów

Pytania i zmiany do SIWZ z dnia 18.04.2019 r.

25.04.2019 r. o godz. 12:00

więcej >>
Poprawiony: czwartek, 18 kwietnia 2019 11:45