Zamówienia publiczne - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 tel. 89 621 59 00 fax: 89 621 53 54

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zamówienia publiczne - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Kontakt

Email Drukuj PDF
Zespół do spraw Zamówień Publicznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. tel. MSWiA: 733 55 40; tel. miejski: (089) 621 52 81; fax: (089) 621 53 54; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO jestem świadom(-a), iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy  ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WSPol – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy wspierające WSPol w obsłudze informatycznej,

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celu lub wskazanym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,

6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych,

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

Poprawiony: wtorek, 29 maja 2018 07:10
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 01/ZIRiGN/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 01/ZIRiGN/19 poniżej
221 000 euro


09300000-2 09000000-3dostawy energii elektrycznej

29.01.2019 r. o godz. 11:00 więcej >>
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 15/SŻ/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 15/SŻ/19 poniżej
221 000 euro


15112000-6, 15111000-9, 15113000-3.dostawy mięsa wołowego, wieprzowego oraz drobiowego

03.01.2019 r. o godz. 12:00 więcej >>
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 02/SŻ/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 02/SŻ/19 poniżej
221 000 euro
15331500-2, 15331000-7, 15331450-6, 15332100-5, 15331400-1, 15332410-1, 15321600-0, 15320000-7, 15331130-7. dostawy warzyw i owoców przetworzonych 04.01.2019r. o godz. 11:00 więcej >>
Poprawiony: poniedziałek, 10 grudnia 2018 13:29
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 04/SŻ/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 04/SŻ/19 poniżej
221 000 euro

15331170-9
15332100-5


dostawy  warzyw i owoców mrożonych

do

03.01.2019 r.

do godz. 11:00
więcej >>
Poprawiony: poniedziałek, 10 grudnia 2018 12:18
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 11/SŻ/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 11/SŻ/19 poniżej
221 000 euro


15981000-8


Dostawy wody mineralnej

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ z dnia 12.12.2018 r.

08.01.2019 r. o godz. 11:00

więcej >>
Poprawiony: środa, 12 grudnia 2018 12:27
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 12/SŻ/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 12/SŻ/19 poniżej
221 000 euro


15412100-0


Dostawy oleju, smalcu i margaryny

07.01.2019 r. o godz. 12:00 więcej >>
Poprawiony: poniedziałek, 10 grudnia 2018 07:42
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 35/SZiT/18

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 35/SZiT/18 poniżej
221 000 euro


33760000-5dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz czyściwa

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.12.18 r.

14.12.2018 r. o godz. 13:00

więcej >>
Poprawiony: wtorek, 11 grudnia 2018 10:04
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 10/SŻ/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 10/SŻ/19 poniżej
221 000 euro


03142500-3dostawy jaj kurzych

PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

07.01.2019 r. o godz. 11:00

więcej >>
Poprawiony: środa, 02 stycznia 2019 11:34