Zamówienia publiczne - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 tel. 89 621 59 00 fax: 89 621 53 54

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zamówienia publiczne - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Kontakt

Email Drukuj PDF
Zespół do spraw Zamówień Publicznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. tel. MSWiA: 733 55 40; tel. miejski: (089) 621 52 81; fax: (089) 621 53 54; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO jestem świadom(-a), iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy  ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WSPol – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy wspierające WSPol w obsłudze informatycznej,

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celu lub wskazanym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,

6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych,

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

Poprawiony: wtorek, 29 maja 2018 07:10
 

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 30/SZiT/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 30/SZiT/19 poniżej
221 000 euro
44812210-0 43412100-2 24910000-6 44112210-3

Dostawa materiałów budowlanych

Do dnia 15.11.2019r. do godz. 11:00 więcej >>
Poprawiony: czwartek, 07 listopada 2019 08:51
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 27/SZiT/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 27/SZiT/19 poniżej
221 000 euro

39532000-0

Dostawa mat tatami

Do dnia 07.11.2019 r. do godz. 11:00 więcej >>
Poprawiony: piątek, 25 października 2019 07:00
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 07/DŁiOI/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 07/DŁiOI/19 poniżej
221 000 euro

32550000-3
48219700-3


dostawa telefonów IP oraz licencji CISCO 
(z prawem opcji)

Pytania i zmiany do SIWZ z dnia 28.10.2019 r.

UWAGA!

zmieniony załącznik nr 2.1 - formularz cenowy


Pytania i wyjaśnienia do SIWZ z dnia 28.10.2019 r.


do

31.10.2019r.

do godz. 12:00

więcej >>
Poprawiony: poniedziałek, 28 października 2019 14:45
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 06/DŁiOI/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 06/DŁiOI/19 poniżej
221 000 euro

30213000-5
30231300-0

dostawa komputerów i monitorów

do

29.10.2019r.

do godz. 11:00
więcej >>
Poprawiony: poniedziałek, 21 października 2019 12:12
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 25/SZiT/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 25/SZiT/19 poniżej
221 000 euro


31532910-6, 31510000-4, 31681000-3, 31211310-4, 31531000-7, 31224100-3.


dostawa materiały elektryczne

 

Pytania i zmiany do SIWZ z dnia 18.10.2019 r.

i

20.10.2019 r.


! UWAGA !

Nowy termin składania ofert

25.10.2019 r. o godz. 11:00

 


więcej >>
Poprawiony: środa, 23 października 2019 07:14
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 22/SZiT/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 22/SZiT/19 poniżej
221 000 euro


39143110-0


dostawa tapczanów

10.10.2019 r. o godz. 11:00 więcej >>
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 09/SIR/19

Email Drukuj PDF

 

 

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
NR 09/SIR/19


Identyfikator postępowania MINIPORTAL

111c0896-c9fc-489b-8537-9f3a72469704

Link do klucza publicznego (szyfrowanie oferty)

link >>
powyżej
221 000 euro


09300000-2 09000000-3dostawy energii elektrycznej
na potrzeby Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Pytania, wyjaśnienia i zmiany do SIWZ z dnia 23.10.2019 r.

 

31.10.2019 r. o godz. 11:00

więcej >>
Poprawiony: środa, 23 października 2019 11:21