Zebranie sprawozdawczo – wyborcze 2010

Rok 2010 jest rokiem sprawozdawczo – wyborczym w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych w całym kraju. W ostatnią sobotę marca br. Zarząd Koła SE i RP przy Wyższej Szkole Policji zwołał Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym dokonano podsumowania upływającej kadencji. Na zebranie przybył Komendant Rektor WSPol. mł. insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, I-szy Zastępca Prezesa Zarządu Głównego SE i RP kol. Henryk Borowiński oraz Kierownik Rektoratu WSPol. mł. insp. Bogdan Kielin.

Zebrani po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu wygłoszonego przez Prezesa Koła, sprawozdania finansowego Skarbnika Koła oraz protokółu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli, udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium, dokonali wyboru nowych władz koła oraz wyznaczyli kierunki działań na następną kadencję. Dokonano także wyboru 3 delegatów na Zjazd Wojewódzki. Oprócz formalnej części zebrania jakim każde zebranie musi odpowiadać, odbyła się też część bardzo uroczysta. Na wniosek Zarządu Koła Kapituła Odznaczeń ZG SE i RP wyróżniła Komendanta Wyższej Szkoły Policji mł. insp. dr hab. Arkadiusza Letkiewicza Odznaką „Za wybitne Zasługi dla SE i RP”, mł. insp. Bogdana Kielina oraz Wice Prezesa Koła kol. Zbigniewa Kowala Odznaką „Za Zasługi dla SE i RP z Dyplomem”. Ponadto 14 jubilatom wręczono okolicznościowe adresy z okazji rocznicy urodzin. Odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy a wybranym władzom Koła życzymy owocnej pracy w nowej kadencji.

Skład nowych władz koła i delegatów na zjazd wojewódzki przedstawia się następująco:

Zarząd Koła:

Ryszard Gidziński Prezes Zarządu Koła tel. 668 809 126

Zbigniew Nowakowski I-szy Wiceprezes tel. 604 191 886

Danuta Kubiak Sekretarz tel. 503048399

Henryk Radomski Skarbnik Koła tel. 608204 997

Stefania Ewa Czerw Członek Zarządu tel. 885 654 591

Stanisław Stefanowicz Członek Zarządu tel. 600 464 972

 

Komisja Rewizyjna Koła:

Jerzy Mossakowski Przewodniczący tel. 668166 065

Andrzej Gizot Członek tel. 795 104 210

Jarosław Pawlak Członek tel. 664 092 622

 

 

 

 

 

 

Stworzone dzięki Joomla!