ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

Minęły 4 lata od zebrania sprawozdawczo - wyborczego w Kole Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W dniu 24 marca 2018 nadszedł czas na podsumowanie i ocenę dokonań Koła , a także wypracowanie planów i kierunków działań na kolejną 4 - letnią kadencję.

Zgodnie z zapisem statutowym na zwołanym zebraniu, które odbyło się w Sali Senackiej szkoły, wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów. Do Zarządu Koła wybrano osiem osób: Ryszard Gidziński Przewodniczący Zarządu, Zbigniew Nowakowski i Wojciech Ostrycharz V-ce Przewodniczący, Henryk Radomski Skarbnik, Danuta Kubiak Sekretarz, Ewa Czerw, Stanisław Stefanowicz i Andrzej Sznarkowski członkowie Zarządu. Komisję Rewizyjną wybrano w osobach: Jerzy Mossakowski Przewodniczący, Elżbieta Jagaczewska i Andrzej Gizot członkowie. Na Wojewódzki Zjazd Delegatów wybrano 10 osób.

Zebranie przebiegało w dobrej, spokojnej atmosferze. W dyskusji poruszano tematy dotyczące dalszej działalności Koła i możliwości realizacji planowanych zadań na 2018 r.

 

Stworzone dzięki Joomla!