Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło przy WSPol.
Wizyta Prezesa ZG w Kole SE iRP w WSPol.

22 stycznia Prezes Zarządu Głównego SE i RP kol. H. Borowiński odwiedził Szczytno, gdzie spotkał się z Zarządem Koła w WSPol . Na spotkaniu obecny był Zarząd Koła oraz rzecznik prasowy ZG i jednocześnie członek tego Koła kol. J. Borowiński. Prezes Borowiński poinformował zebranych o osiągnięciach i zamierzeniach władz Stowarzyszenia, którego największym sukcesem w 2013 roku było utrzymanie odpisu na fundusz socjalny w dotychczasowej wysokości oraz o sprawach, którymi zajmował się na swoich posiedzeniach Zarząd Główny. Obecnie priorytetem jest przygotowanie i przeprowadzenie zjazdu SE i RP. W trakcie spotkania zgłoszono wiele uwag do obowiązującego statutu z jednoczesnym postulowaniem o konieczności jego zmiany na zjeździe delegatów. Członkowie zarządu pochwalili się także swoimi sukcesami. Koło liczy aktualnie 211 członków i skupia około 60% emerytów policyjnych szczycieńskiej Uczelni. Taki wynik jest najprawdopodobniej rekordem w SEiRP. W tym roku organizacja Stowarzyszenia działająca w szkole obchodzi 10 rocznicę powstania, a Uczelnia – 60 lecie jej w Szczytnie. Z tej okazji zarząd przygotował bogatą ofertę imprez uświetniających jubileusz oraz wspólnie z Kierownictwem Uczelni będzie współorganizatorem uroczystości organizowanych przez Uczelnię .

Prezes Zarządu Koła Ryszard Gidziński

 
BENEDYKT OLEJNICZAK

3 stycznia w wieku 87 lat zmarł płk w st. spocz. Benedykt Olejniczak-„Szabelka”. Życie zawodowe związał z Wyższą Szkołą Oficerską w Szczytnie. Wieloletni szef szkolenia wojskowego i fizycznego podchorążych. Znakomity organizator. Do legendy przeszło perfekcyjne prowadzenie przez pułkownika promocji na pierwszy stopień oficerski. Ceremoniał przez Niego opracowany stał się wzorem dla następców. Kierował Gwardyjskim Klubem Sportowym „Podchorążak” Szczytno, przemianowanym na SKS „Gwardia” Szczytno. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych. Po przejściu na emeryturę był jednym z założycieli koła Stowarzyszenia w szczycieńskiej uczelni. W uroczystości pogrzebowej, którą uświetnił poczet honorowy i kompania honorowa, wzięli udział koledzy, rodzina, emerytowani pracownicy WSPol, członkowie koła SEiRP.

Cześć Jego pamięci!

 

 
Gaudeamus Igitur …..

Przedstawiciele społeczności emeryckiej zapraszani są na każde wydarzenie jakie ma miejsce w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Nie mogło więc ich zabraknąć na uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2013/2014, na którą przybyli: Komendant Główny Policji, przedstawiciele parlamentu RP, MSW, MON i podległych im służb, dyrektorzy biur KGP, komendanci wojewódzcy Policji, grono profesorskie uczelni wyższych, przedstawiciele środowisk naukowych z kraju i zagranicy, administracji samorządowej i publicznej oraz duchowieństwa, studenci i kadra naukowa uczelni. Indeksy studentom rozpoczynającym naukę w WSPol wręczał Komendant - Rektor insp. dr Piotr Bogdalski oraz Komendant Główny Policji nadinsp. dr Marek Działoszyński. W trakcie uroczystości wręczono także dyplomy otrzymania stopni naukowych doktora. Wykład inauguracyjny „Community Policing: Społeczności jednorodne są właściwie różnorodne. Wyzwania w zakresie różnorodnych potrzeb społecznych” wygłosił Prof. Cornelis Roelofse z Uniwersytetu w Limpopo /RPA. Uroczystość uświetnił występ Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

 
Grzybobranie….

Zarząd Koła musi chyba mieć „znajomości na górze”, bowiem zawsze gdy organizuje swoim emerytom jakąś imprezę plenerową pogoda zawsze dopisuje. Tak też było 28 września podczas spotkania na imprezie – „Grzyby i pieczony ziemniak – mity i rzeczywistość ”. Była pogoda,  były grzyby, był pieczony ziemniak, była muzyka, tańce i konkursy oraz dyskusje w panelach na temat grzybów i pieczonych ziemniaków . Jednym słowem było wspaniale….

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 21

Stworzone dzięki Joomla!