Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło przy WSPol.
Wigilia w szkole i Kole…..

W polskiej tradycji zakorzeniony jest zwyczaj spotkań wigilijnych w przededniu Świąt Bożego Narodzenia. Tak też było w dniu 16 grudnia 2014 roku w Wyższej Szkole Policji - najpierw odbyło się spotkanie opłatkowe kadry i słuchaczy a w godzinach wieczornych odbyło się spotkanie wigilijne w Kole. W uroczystościach szkolnych oprócz Kierownictwa uczelni wzięli  udział przedstawiciele szczycieńskich samorządów, duchowieństwo oraz studenci. Oczywiście nie mogło zabraknąć przedstawicieli SE i RP - Prezesa i Wice Prezesa Zarządu Koła. W godzinach wieczornych na spotkaniu opłatkowym spotkali się członkowie Koła. Na spotkanie przybył Zastępca Komendanta WSPol. prorektor insp. dr Danuta Bukowiecka, Przewodniczący NSZZ Policjantów w WSPol. mł. insp. dr Aleksander Babiński oraz Proboszcz Kościoła Akademickiego ks. Andrzej Preuss, który reprezentował kapelana szkoły. Po odśpiewaniu kolędy, podzieleniu się opłatkiem i złożeniu życzeń świąteczno – noworocznych zebrani częstowali się kawą, herbatą i świątecznym ciastem. W trakcie spotkania Prezes Koła wręczył odznaki SE RP przyznane przez kapitułę odznaczeń ZG . Odznaką  „Za wybitne zasługi dla SE i RP” odznaczono kol. Ewę Stefanię Czerw, oraz kol. kol. Zbigniewa Nowakowskiego, Henryka Radomskiego i  Stanisława Stefanowicza a odznaką „Za zasługi dla SE i RP z Dyplomem”  kol. Wojciecha Ostrycharza. Ponadto wręczono 7 adresów okolicznościowych jubilatom obchodzącym okrągłą rocznicę urodzin. Było miło i świątecznie.

Galeria zdjęć

 
Wystawa w WSPol…..

W dniu 17 października 2014 roku w "Galerii sztuki" Wyższej Szkoły Policji, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Trofea myśliwskie pracowników oraz emerytów i rencistów Wyższej Szkoły Policji”. Została ona wpisana w obchody 60-lecia Szkolnictwa Policyjnego w Szczytnie oraz 10 rocznicy istnienia Stowarzyszenia Koła Emerytów i Rencistów przy WSPol. w Szczytnie. Otwarcia wystawy dokonał Komendant-Rektor WSPol. insp.dr Piotr Bogdalski oraz Prezes Koła SE i RP kol. Ryszard Gidziński.
Nie wszystkie eksponaty mogły znaleźć się na wystawie. Najciekawsze wystawione trofea ze swoich zbiorów udostępnili: kol. Kol. Zbigniew Nowakowski, Wojciech Ostrycharz, Arkadiusz Senderowski i Stanisław Stefanowicz. Znakomicie przygotowana prezentacja zdjęć z polowań i imprez towarzyszących wraz ze swadą prowadzona przez kol. Ostrycharza i kol Senderowskiego narracją, przywoływała wiele wspomnień i poczucie uczestnictwa w tych wydarzeniach. Wystawione zbiory trofeów pozyskane z łowisk powiatu szczycieńskiego oraz Czech, Białorusi, Niemiec, Szwecji i Afryki budziły nieskrywane emocje. Dużą atrakcją oprócz jelenich wieńców, parostków rogaczy czy medalowych oręży dzików, stanowiły medaliony dzika, muflona oraz 8-iu afrykańskich antylop Kudu, Gnu, Oryks, Hartebest, Blesbock, Buschbock, Impala, Springbock. Wszyscy zebrani poczuli atmosferę polowań oraz wypraw na afrykańskie safarii. Obecni na wernisażu mieli także okazję degustacji przepysznych potraw z dziczyzny. Z uwagi na rzadko spotykane eksponaty i duże zainteresowanie szczycieńskiego społeczeństwa -szczególnie młodzieży szkolnej- organizatorzy wystawy zmuszeni zostali do przedłużenia o tydzień terminu zakończenia ciekawej ekspozycji.

galeria zdjęć

FILM Z WYSTAWY

 
Gaudeamus Igitur….2014/2015


W dniu 2 października w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2014/2015, w której
udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Wojciech Olbryś, przedstawiciele parlamentu RP, resortu MSW, MON i podległych im służb, dyrektorzy biur KGP, komendanci wojewódzcy Policji, grono profesorskie uczelni wyższych, studenci i kadra naukowa WSPol. Bardzo licznie przybyli także reprezentanci środowisk naukowych z kraju i zagranicy, administracji samorządowej i publicznej oraz duchowieństwa. Nie mogło zabraknąć też zaproszonych na tą uroczystość reprezentantów Koła Emerytów przy WSPol współtworzących historię tej uczelni. W  roku bieżącym inauguracja zbiega się z uroczystym jubileuszem 60-lecia funkcjonowania Szkolnictwa Policyjnego w Szczytnie (1954 – 2014).
Po wręczeniu indeksów studentom rozpoczynającym studia, w
ykład inauguracyjny „Nowe kierunki w badaniach kryminologicznych nad Policją” wygłosił prof. Jerzy Sarnecki z Uniwersytetu Sztokholmskiego. Na zakończenie uroczystości wystąpił chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 
Grzyby i ryby…

Wyjazdy na spotkania rekreacyjno – sportowe weszły na stałe do tradycji Koła i są z niecierpliwością oczekiwane przez jego członków. Tak też było w sobotę 27 września br, w którym to dniu zorganizowano imprezę „Ryby i grzyby”. Pogoda dopisała – gorzej było z grzybami i rybami czego dowodem mogą być głosy po zakończeniu spotkania, że „z grzybów to najwięcej było…”. W zamian tego była wesoła zabawa, do której przygrywał członek koła kol. Krzysztof Augustyniak a uczestnicy dobrze się bawili. Do następnego spotkania na łonie przyrody.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 22

Stworzone dzięki Joomla!