Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło przy WSPol.
ŚWIĘTO POLICJI W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE

Dnia 03 sierpnia 2016 r w WSPol. w Szczytnie odbyła się uroczystość z okazji święta  policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. W uroczystości wzięli udział: Sekretarz Stanu w  MSW i    A Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant - rektor: insp. dr hab. Piotr Bogdalski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie SE i RPol  Jerzy K. Kowalewicz, przedstawiciele służb podległych MSW i A, duchowieństwa, miasta i powiatu Szczytno, władz wojewódzkich, związków zawodowych. W uroczystości uczestniczyli również mieszkańcy Szczytna, rodziny i znajomi policjantów, strażaków i żołnierzy.

Święto rozpoczęto przemarszem pododdziałów i orkiestry reprezentacyjnej policji, która odegrała hymn państwowy. Następnie nastąpiło uroczyste wręczanie zasłużonym osobom odznaczeń i mianowanie na wyższy stopień policjantów, żołnierzy i strażaków.

Po części oficjalnej nastąpiły wystąpienia przedstawicieli Policji, duchowieństwa, władz wojewódzkich, miejskich i związków zawodowych, w których gratulowano odznaczonym i mianowanym na wyższy stopień oraz dziękowano za trud poniesiony szczególnie w trakcie obrad Nato i Świtowych Dni Młodzieży w Polsce. Gratulacje wyróżnionym składali swoim bliskim znajomi i członkowie rodzin.

Więcej…
 
U W A G A !

Z uwagi na okres wakacyjny,  w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 roku nie będą się odbywały cotygodniowe środowe spotkania a siedziba Koła będzie zamknięta. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki prosimy telefonicznie zgłaszać się do członków Zarządu (telefony są dostępne w Biuletynie). Zapraszamy we wrześniu.

 

Zarząd Koła

 
12 maja 2016 r. Walne Zebranie Delegatów Zarządu PKZP

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej zwołuje na dzień 12 maja 2016 r. Walne Zebranie Delegatów w celu uchwalenia bilansu finansowego za rok 2015 oraz rozpatrzenia wniosku Zarządu PKZP o dokonanie zmian w Statucie PKZP (projekt uchwały w załączeniu).

Zebranie odbędzie się w sali 131 w budynku 11A o godz.12.30.

 

Więcej…
 
Walne zebranie koła WSPol

Walne zebranie koła poświęcone podsumowaniu działalności w 2015 roku i zamierzeniom na rok bieżący odbyło się 19 marca w Sali Senackiej Wyższej Szkoły Policji. Obrady, od kilkunastu lat, sprawnie prowadził wiceprezes Zbigniew Nowakowski.

Obszerne sprawozdanie, które otrzymali w Biuletynie Informacyjnym nr 12 wszyscy członkowie, wygłosił prezes Ryszard Gidziński. Nasza uczelniana organizacja nadal odnosi sukcesy. Do koła wstąpiło 14 emerytów i aktualnie liczymy 224 członków. Pokaźnie wyglądają finanse – na koniec roku mamy 18 tys. zł nadwyżki. Dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy organizowane przez naszych działaczy: bal karnawałowy, wyjazd do sanatorium, wycieczka do Białowieży, spotkania integracyjne – przywitanie wiosny i grzybobranie, wyjazd do teatru. W tym roku będą kontynuowane te przedsięwzięcia uzupełnione rejsem po Kanale Ostródzko-Elbląskim. Stan finansów przedstawił skarbnik Henryk Radomski. Planowane wpływy wyniosą 6438 zł a wydatki – 11630 zł. Utrzymany będzie dodatni bilans. Ze sprawozdaniem komisji rewizyjnej zapoznał zebranych jej przewodniczący Jerzy Mosakowski, który pozytywnie ocenił pracę zarządu i wnioskował o zatwierdzenie jego działalności.

Głos w dyskusji zabrali: Zofia Olejniczak, Janusz Borowiński, Wojciech Ostrycharz, Ewa Czerw, Jerzy Mosakowski, Ryszard Gidziński, Andrzej Pawłowski, Jerzy Świniarski. Poruszono sprawy organizacyjne, a szczególnie frekwencję na zebraniach i przyszłość koła.

Wiceprezes zarządu Wojciech Ostrycharz zaprezentował uchwałę walnego zebrania: dalszą integrację środowiska, uczestniczenie w działaniach społecznych, współdziałanie z kierownictwem uczelni i samorządem lokalnym, organizowanie wypoczynku i turystyki, zabezpieczanie potrzeb socjalno-bytowych emerytów policyjnych i założenie bazy mailowej naszych członków.

Janusz Borowiński

Zdjęcia Zdzisław Wnukowicz

GALERIA ZDJĘĆ 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 23

Stworzone dzięki Joomla!