Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło przy WSPol.
Walne zebranie sprawozdawcze

Zgodnie z ustaleniami dnia 23 marca 2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2018 r. w Kole Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy WSPol. w Szczytnie. Otwarcia spotkania dokonał prezes Koła Ryszard Gidziński, który przywitał zebranych i gościa Burmistrza Szczytna Krzysztofa Mańkowskiego. Prowadzenie zebrania powierzono wiceprezesowi Koła Zbigniewowi Nowakowskiemu, który przedstawił projekt porządku obrad zaakceptowany przez zebranych - ponad 40 członków.

Zebranie odbyło się w Sali Senackiej na terenie WSPol. Po przedstawieniu sprawozdań przez komisje zgodnie ze statutem Stowarzyszenia udzielono głosu burmistrzowi Krzysztofowi Mańkowskiemu. Wymieniony przedstawił finanse miasta, plany inwestycyjne oraz dlaczego niektóre opłaty, zwłaszcza komunalne wzrosną. Następnie zadawano wiele pytań burmistrzowi m.in. na temat rozwiązania inwestycji wieży ciśnień, parkingów na terenie miasta, kąpieliska miejskiego, na które pytany udzielał odpowiedzi.

Przedstawiony plan pracy na 2019 r został zaakceptowany przez zgromadzonych członków zebrania, a dotychczasową pracę Zarządu Koła oceniono pozytywnie. Wnioski i propozycje do dalszej pracy w Kole przyjęto do realizacji. Do następnego spotkania.

 

 

Więcej…
 
BAL KARNAWAŁOWY 2019

 

W dniu 02 marca 2019 r Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przy WSPol. w Szczytnie zorganizował spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie odbyło się w miejscowej  restauracji „Zacisze”. Udział w zabawie wzięli również członkowie Niezależnego Związku Zawodowego Policji z WSPol.


Zamiarem zabawy była integracja środowiska policyjnego i należne uczczenie  święta Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz konkursy - tańca towarzyskiego, degustacja potraw przygotowanych przez kuchnię restauracji i wspólne wykonanie pieśni biesiadnych. Po przywitaniu uczestników przez przedstawiciela Zarządu Kola Wojciecha Ostrycharza rozpoczęto zabawę. Muzykę do tańca „przygrywał” D.J. Leszek Teofilak. Muzyka była odpowiednio dobrana dla uczestników zabawy, co wynikało z wypowiadanych na sali opinii.


Po zaspokojeniu „pierwszego głodu” poszczególni przedstawiciele stołów wręczyli paniom kwiaty - róże wraz z życzeniami od wszystkich panów - uczestników balu. Zabawa przebiegała w miłej i towarzyskiej atmosferze. Z wypowiadanych uczestników wynika, że z balu byli zadowoleni. Do następnego spotkania.


Więcej…
 
50 LAT W ZAWODZIE ARTYSTY

 

W dniu 21 lutego 2019 r. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy WSPol. w Szczytnie, w Galerii Sztuki odbył się wernisaż Andrzeja Symonowicz pt. „50 lat w zawodzie artysty”.

Wymieniony jest uzdolniony w wielu dziedzinach artystycznych, a szczególnie zajmuje się architekturą, malarstwem mazurskich jezior, pól, lasów i ogólnie pojętego pejzażu Mazur. Opisuje zabytki i kulturę regionu mazursko - warmińskiego w licznych czasopismach m.in. w „Kurku Mazurskim” gdzie zamieszcza swoje impresje - rysunki i grafiki o przedstawionych w treści miejscach.

Na wystawie zgromadziło się wiele osób, w tym liczna grupa młodzieży szkolnej. Można było podziwiać rysunki, fotografie, grafiki i inne dzieła artysty z tej dziedziny. Z wyrażanych opinii zebranych na wystawie wynikało, że przedstawione w galerii impresje podobają się. Należy również dodać iż Andrzej Symonowicz również tworzył poza krajem, gdzie był zauważalny i nagradzany.

Dorobek TEGO ARTYSTY jest imponujący i zachwyca zwiedzających. Wystawę warto obejrzeć .

 

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 24

Stworzone dzięki Joomla!