Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło przy WSPol.
SPOTKANIE NAD WODĄ

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy WSPol. w Szczytnie, dnia 08 czerwca 2019 r. zorganizował spotkanie integracyjne. Spotkanie odbyło się na świeżym powietrzu w Bazie Wodnej MOS przy ul. Spacerowej w Szczytnie nad jeziorem Domowym Dużym. Pogoda była wspaniała, mimo przelotnego deszczu.

Oprócz członków i sympatyków koła około 60 osób, swoją obecnością zaszczycił Burmistrz Miasta Szczytna Krzysztof Mańkowski. Odwiedził nas również Przewodniczący NSZZP w WSPol. Aleksander Babiński, który członków zarządu udekorował medalami: „KRZYŻ NIEPODLEGŁOŚCI KL. II ZA ZASŁUGI PATRIOTYCZNE I DZIAŁALNOŚĆ DLA NSZZ POLICJANTÓW”

Wyroby” z grilla cieszyły się dobrym „braniem”, a atrakcją było pływanie statkiem wokół jeziora - chętnych nie brakowało. Tańce również były przy własnej muzyce. W trakcie rozmów wynikało, że impreza podobała się, postulując o częstsze organizowanie tego typu imprez.

Do następnego spotkania w tak miłej i przyjemnej atmosferze.

Więcej…
 
Życzenia Wielkanocne

 

 
Walne zebranie sprawozdawcze

Zgodnie z ustaleniami dnia 23 marca 2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2018 r. w Kole Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy WSPol. w Szczytnie. Otwarcia spotkania dokonał prezes Koła Ryszard Gidziński, który przywitał zebranych i gościa Burmistrza Szczytna Krzysztofa Mańkowskiego. Prowadzenie zebrania powierzono wiceprezesowi Koła Zbigniewowi Nowakowskiemu, który przedstawił projekt porządku obrad zaakceptowany przez zebranych - ponad 40 członków.

Zebranie odbyło się w Sali Senackiej na terenie WSPol. Po przedstawieniu sprawozdań przez komisje zgodnie ze statutem Stowarzyszenia udzielono głosu burmistrzowi Krzysztofowi Mańkowskiemu. Wymieniony przedstawił finanse miasta, plany inwestycyjne oraz dlaczego niektóre opłaty, zwłaszcza komunalne wzrosną. Następnie zadawano wiele pytań burmistrzowi m.in. na temat rozwiązania inwestycji wieży ciśnień, parkingów na terenie miasta, kąpieliska miejskiego, na które pytany udzielał odpowiedzi.

Przedstawiony plan pracy na 2019 r został zaakceptowany przez zgromadzonych członków zebrania, a dotychczasową pracę Zarządu Koła oceniono pozytywnie. Wnioski i propozycje do dalszej pracy w Kole przyjęto do realizacji. Do następnego spotkania.

 

 

Więcej…
 
BAL KARNAWAŁOWY 2019

 

W dniu 02 marca 2019 r Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przy WSPol. w Szczytnie zorganizował spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie odbyło się w miejscowej  restauracji „Zacisze”. Udział w zabawie wzięli również członkowie Niezależnego Związku Zawodowego Policji z WSPol.


Zamiarem zabawy była integracja środowiska policyjnego i należne uczczenie  święta Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz konkursy - tańca towarzyskiego, degustacja potraw przygotowanych przez kuchnię restauracji i wspólne wykonanie pieśni biesiadnych. Po przywitaniu uczestników przez przedstawiciela Zarządu Kola Wojciecha Ostrycharza rozpoczęto zabawę. Muzykę do tańca „przygrywał” D.J. Leszek Teofilak. Muzyka była odpowiednio dobrana dla uczestników zabawy, co wynikało z wypowiadanych na sali opinii.


Po zaspokojeniu „pierwszego głodu” poszczególni przedstawiciele stołów wręczyli paniom kwiaty - róże wraz z życzeniami od wszystkich panów - uczestników balu. Zabawa przebiegała w miłej i towarzyskiej atmosferze. Z wypowiadanych uczestników wynika, że z balu byli zadowoleni. Do następnego spotkania.


Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 24

Stworzone dzięki Joomla!