Przegląd Policyjny 4 (92) 2008

Przegląd Policyjny 4 (92) 2008

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

SPIS TREŚCI

Dr hab. Grzegorz Ojcewicz, dr Renata Włodarczyk - Samobójstwo czy perfidne zabójstwo? Śmierć Sergiusza Jesienina w świetle współczesnej wiedzy kryminalistycznej i historycznoliterackiej

Dr Ewa M. Guzik-Makaruk - Przestępstwa terrorystyczne w ujęciu kodeksu karnego Republiki Austrii

Dr Bernard Kayzer, Ziemowit Bernard Kayzer - Policja Województwa Śląskiego i pododdziały zwarte Policji Państwowej — udział w inkorporacji Zaolzia (1938–1939) i wojnie obronnej (1939)

Dr Zygmunt Kukuła - Praktyczne aspekty związane z odpowiedzialnością karną za przestępstwo składania fałszywych zeznań

Witalij Horbaczewski - Kwalifikacja zabójstwa umyślnego przy przekroczeniu granic obrony koniecznej lub nadużyciu środków niezbędnych do zatrzymania przestępcy

Jacek Kudła - Aspekty praktyczne gromadzenia i wykorzystania wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych w postępowaniu karnym, określonych w art. 19, 19a, 19b ustawy o Policji

Omówienia

Dr Piotr Bogdalski - O lojalności w służbie jako przedmiocie policyjnych badań wariograficznych — uwag kilka

Dr Martin Bożek - Służby specjalne. Kryteria klasyfikacji na tle obowiązującego ustawodawstwa policyjnego

Dr Mirosław Kaliszczak - Wybrane zagadnienia metodyki ujawniania śladów linii papilarnych w kryminalistycznych badaniach daktyloskopijnych 164

Dr Olga Łachacz - Procesy globalizacji a obywatelstwo

Dr Andrzej Machnacz - Informatyzacja polskiej Policji i dalsze kierunki jej rozwoju

Dr Justyna Żylińska - Współpraca organu procesowego z biegłym związana z kompletowaniem materiału badawczego wykorzystywanego w ramach ekspertyzy

Małgorzata Maria Żołna - Eksperymentować czy odtwarzać, czyli rozważania na kanwie art. 211 k.p.k.

Komunikaty

Witold Lasko, Marzena Kordaczuk-Wąs - Sprawozdanie z konferencji pt. „Urban violence”, 13–15 października 2008 r., l’Ecole Nationale Supérieure de la Police Saint-Cyr-au-Mont-d’Or koło Lyonu

© 2019 PRZEGLĄD POLICYJNY This is a free Joomla-Template from funky-visions.de

Tytuł z wykazu czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego