Przegląd Policyjny czasopismem punktowanym przez MNiSW

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 grudnia 2016 r., za publikację w naszym periodyku „Przegląd Policyjny” uzyskuje się 8 punktów w kategorii czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF).

 

Przegląd Policyjny (ISSN: 0867-5708) w bazie ICI Journals Master List 2017 otrzymało wynik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 55,11 punktów.

 

W następnym numerze:

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz
Transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej
w sprawie zwalczania terroryzmu w prawie polskim


dr Grzegorz Borowik, dr Zbigniew M. Wawrzyniak, dr Paweł Cichosz,
nadkom. dr Jarosław Kamiński

Technologia Blockchain - innowacja i bezpieczeństwo

podinsp. dr Agnieszka Sadło-Nowak
Zabójstwo w afekcie

 

 

 

DZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII
WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
SKLEP INTERNETOWY
http://wydawnictwa.wspol.edu.pl/shop-pl/9/Przeglad-Policyjny/

 

 

 
© 2019 PRZEGLĄD POLICYJNY This is a free Joomla-Template from funky-visions.de

Tytuł z wykazu czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego