Przegląd Policyjny czasopismem punktowanym przez MNiSW


Szanowni Państwo,

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. „Przegląd Policyjny” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (lp. 28183), w którym zostało mu przypisane 20 punktów w dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne.

Przegląd Policyjny” w bazie ICI Journals Master List 2018 otrzymało wynik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 69,36 punktów.

 

W następnym numerze

dr hab. Grzegorz Skowronek
Odpowiedzialność karna skarbowa za naruszenie warunków
odprawy czasowej

dr Wiesław Mądrzejowski
Formy przestępczości zorganizowanej w Polsce
przed 1990 r. i jej zwalczanie

dr Rafał Płocki
Przetwarzanie danych osobowych przez Policję w świetle postępowań
administracyjnych prowadzonych przez organ nadzorczy

 

 

 

DZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII
WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
SKLEP INTERNETOWY
http://wydawnictwa.wspol.edu.pl/shop-pl/9/Przeglad-Policyjny/

 

 

 
© 2019 PRZEGLĄD POLICYJNY This is a free Joomla-Template from funky-visions.de