Przegląd Policyjny czasopismem punktowanym przez MNiSW

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 grudnia 2016 r., za publikację w naszym periodyku „Przegląd Policyjny” uzyskuje się 8 punktów w kategorii czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF).

 

Przegląd Policyjny (ISSN: 0867-5708) w bazie ICI Journals Master List 2015 otrzymało wynik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 59,33 punktów.

 

 

W następnym numerze:

mgr Katarzyna Chałupka
Efektywność szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Policji
w zakresie właściwego obchodzenia się z bronią palną

dr Andrzej Piotrowski, prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
Czy policjantki potrzebują wsparcia przełożonych?

dr hab. Renata Włodarczyk
Proces docierania do prawdy obiektywnej na podstawie
przypadku z praktyki kryminalistycznej

 

 

DZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII
WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
SKLEP INTERNETOWY
http://wydawnictwa.wspol.edu.pl/shop-pl/9/Przeglad-Policyjny/

 

 

 
© 2018 PRZEGLĄD POLICYJNY This is a free Joomla-Template from funky-visions.de

Tytuł z wykazu czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego